Budżet Obywatelski 2020

Projekty wymagające poparcia

Uprawnionym do wyrażenia poparcia jest każdy mieszkaniec Opola, przy czym osoby poniżej 18 roku życia za zgodą opiekuna prawnego. Dla ważności poparcia osoba popierająca zadanie lub jej opiekun prawny jest obowiązany podać swoje imię i nazwisko oraz datę urodzenia.

Wybierz projekt który zamierzasz poprzeć - wypełnij formularz poparcia.

Lista wniosków oczekujących na poparcie:

nazwa zadania:

„Marchewkowe O!Pole” - Targ produktów ekologicznych, regionalnych i tradycyjnych

skrócony opis projektu:

„Marchewkowe O!Pole” - ogólnodostępny targ produktów spożywczych oraz płodów rolnych świeżych, (naturalnych i zweryfikowanych pod kątem stosowanej „chemii”), mający charakter ekologiczny, tradycyjny, regionalny i lokalny, organizowany w każdą sobotę o w stałej lokalizacji na terenie Opola.

Zebrane poparcie projektu: 0 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Bezpieczne Zaodrze- monitoring Zaodrza ( w tym nowych placów zabaw )

skrócony opis projektu:

Założenie monitoringu w oznaczonych punktach zapobiegnie dewastacji nowo postawionych i doposażonych placów zabaw dla dzieci oraz poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Zaodrza.

Zebrane poparcie projektu: 0 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Bezpieczny chodnik - wzdłuż ul. Skautów Opolskich - Osiedle Armii Krajowej

skrócony opis projektu:

Zadanie dot. wymiany starych płytek chodnikowych na kostkę brukową dot. odcinku od skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów do Żłobka nr 9 w Opolu przy Skautów Opolskich 6 - ok. 800 m2

Zebrane poparcie projektu: 7 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Bezpieczny pieszy w Opolu - aktywne przejścia dla pieszych

skrócony opis projektu:

Powołanie zadania budżetowego z zakresu poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę aktywnych przejść dla pieszych na terenie Miasta.

Zebrane poparcie projektu: 0 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Bezpłatne warsztaty odkrywania i rozwijania talentów

skrócony opis projektu:

Głównym celem zadania jest pomoc w odkryciu i rozwinięciu talentów, naturalnych predyspozycji oraz potencjału wśród uczestników, które następnie wykorzystają w podjętych inicjatywach i dorosłym życiu. Warsztaty z odkrywania i rozwijania talentów skierowane są do dzieci i młodzieży z miasta Opola.

Zebrane poparcie projektu: 0 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Bezpłatne warsztaty rozwijania kreatywności i przedsiębiorczości

skrócony opis projektu:

Celem głównym przedsięwzięcia jest możliwość bezpłatnego rozwijania kreatywności i przedsiębiorczości, naturalnych predyspozycji poprzez szereg zadań i warsztatów prowadzonych według metodologii wypracowanej przez Fundację Kwitnące Talenty

Zebrane poparcie projektu: 0 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Boisko do gry w siatkówkę na plaży miejskiej nad Odrą

skrócony opis projektu:

Montaż siatki do gry w piłkę siatkową oraz podłoża piaskowego na plaży miejskiej nad Odrą.

Zebrane poparcie projektu: 1 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Srebrnej

skrócony opis projektu:

Budowa (utwardzenie) miejsc postojowych przy ul Srebrnej oraz przełożenie chodnika na odcinku przyległych miejsc postojowych.

Zebrane poparcie projektu: 0 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Budowa ogrodzenia Parku Edukacyjno-Sensorycznego w Opolu

skrócony opis projektu:

Zabudowa granic Parku Edukacyjnego-Sensorycznego w Opolu przy ul. Tarnopolskiej. Ogrodzenie panelowe (wysokość 150 cm, tj. 120 cm panelu oraz 30 cm płyty).

Zebrane poparcie projektu: 8 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Buspas 3+ Ozimska - Niemodlińska

skrócony opis projektu:

Wyznaczenie buspasów funkcjonujących w godzinach szczytu z dopuszczeniem ruchu na nim Taxi, służb komunalnych i samochodów przewożącym 3 i więcej osób na kierunku wschód-zachód Opola

Zebrane poparcie projektu: 3 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Dom Historii i Turystyki

skrócony opis projektu:

Projekt ma na celu rewitalizację budynku przy ulicy Bonczyka 12 oraz utworzenie w nim Domu Historii i Turystyki. Obiekt ma pełnić funkcje integracyjne dla środowisk zajmujących się historią, turystką, a także dla mieszkańców X dzielnicy oraz pozostałych mieszkańców miasta.

Zebrane poparcie projektu: 14 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Fotobudka z motywami z Opola "dawniej i dziś"

skrócony opis projektu:

Zakup i montaż fotobudki oraz oprogramowania do robienia pamiątkowych zdjęć oraz animacji z Opola.

Zebrane poparcie projektu: 0 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Fotoplastikon ze zdjęciami dawnego Opola

skrócony opis projektu:

Zakup i montaż fotoplastikonu ze zdjęciami 3D dawnego Opola na Placu Św. Sebastiana.

Zebrane poparcie projektu: 0 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Miejskie poidełka dla ludzi i zwierząt

skrócony opis projektu:

Miejskie poidełka mają zapewnić mieszkańcom i turystom dostęp do bezpłatnej, czystej wody pitnej.

Zebrane poparcie projektu: 1 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Modernizacja wybiegu dla psów przy ulicy Łąkowej

skrócony opis projektu:

Wyposażenie wybiegu dla psów przy ulicy Łąkowej w przeszkody dla zwierząt

Zebrane poparcie projektu: 0 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Montaż ozdobnego baldachimu nad fontanną na Placu Daszyńskiego

skrócony opis projektu:

Montaż zabytkowego baldachimu nad fontanną Ceres.

Zebrane poparcie projektu: 0 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Nowa droga pieszo-rowerowa ul. Rekreacyjna

skrócony opis projektu:

Wykonanie nawierzchnia asfaltowej z odpowiednią podbudową na odcinku od ul. Ozimskiej do ul. Rataja na ul. Rekreacyjnej i przekształceniu jej w ciąg pieszo rowerowy z dopuszczeniem ograniczonym ruchem samochodowym na odcinku od ul. Rejtana do budynków PKP.

Zebrane poparcie projektu: 1 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Nowa droga rowerowa na wyspie Bolko

skrócony opis projektu:

Wymiana nawierzchni drogi pieszo-rowerowej z płyt betonowych o dużych uskokach na nawierzchnię z kostki niefazowanej.

Zebrane poparcie projektu: 1 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Odnowienie i wyrównanie kostki brukowej na ul. Osmańczyka

skrócony opis projektu:

Wykonanie szlifowania i ponownego ułożenia kostki brukowej wraz ze spoinowaniem na metrowych pasach przy krawężnikach ul. Osmańczyka przeznaczonych dla rowerzystów.

Zebrane poparcie projektu: 0 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Opaski medyczne dla opolan gwarancją ich bezpieczeństwa

skrócony opis projektu:

Opaski medyczne mają dać poczucie bezpieczeństwa dla użytkowników tj. osób starszych, niepełnosprawnych, niewidomych lub ich opiekunom. Upowszechnijmy informację opolanom o nowościach technicznych monitorujących zdrowie i bezpieczeństwo osób wymagających szczególnej uwagi i opieki.

Zebrane poparcie projektu: 4 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Opole Balloon Chellenge 2020 Deja Vu Zawody Balonowy Puchar Polski

skrócony opis projektu:

4 dniowe Zawody Balonowe i piknik rodzinny o tematyce lotniczej połączony z wieloma atrakcjami: - loty ok. 30 balonów na ogrzane powietrze - pokaz nocny balonów - konkursy (do wygrania loty balonem) - festiwal filmów lotniczych - pokazy lotnicze (skoki spadochronowe, paragliding, etc.)

Zebrane poparcie projektu: 4 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Opolski Ogród Dendrologiczny – realizacja

skrócony opis projektu:

Zgłoszone zadanie zakłada etap realizacji przedsięwzięcia, koncentrującego się na dogłębnej rewitalizacji dawnego parku z wykorzystaniem jego potencjału w celu ochrony bioróżnorodności oraz kształtowania i promowania postaw proekologicznych.

Zebrane poparcie projektu: 2 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Opolski Skansen Kolejowy

skrócony opis projektu:

Stworzenie Opolskiego Skansenu Kolejowego i Kolei Drezynowej

Zebrane poparcie projektu: 1 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Oświetlenie Placu Mickiewicza

skrócony opis projektu:

Wykonanie oświetlenia Placu Mickiewicza

Zebrane poparcie projektu: 0 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Oświetlenie placu rekreacyjno- zabawowego przy ulicy Spychalskiego

skrócony opis projektu:

Celem zadania jest montaż 6 lamp celem oświetlenia nowo budowanego placu zabaw na tym terenie

Zebrane poparcie projektu: 0 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Oświetlenie ulicy Metalowej

skrócony opis projektu:

Oświetlenie ul Metalowej

Zebrane poparcie projektu: 0 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Ozdobienie terenów miejskich kompozycjami kwiatowymi

skrócony opis projektu:

Zakup i montaż kompozycji kwiatowych na stelażach.

Zebrane poparcie projektu: 0 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Park oraz plac zabaw przy ulicy Sienkiewicza

skrócony opis projektu:

Przekształcenie niezagospodarowanej przestrzeni miejskiej w miniaturowy park z placem zabaw. Jako element składowy tworzenia powyższego parku wskazane jest stworzenie zielonego przystanku, który poprawi komfort oczekiwania na autobusy miejskie. Koszty obejmują przystanek.

Zebrane poparcie projektu: 3 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Plac zabaw - doposażenie

skrócony opis projektu:

Ukończenie terenu rekreacyjnego wraz z placem zabaw - zakup niezbędnego wyposażenia (np. stół do piłkarzyków, stoliki do gry w szachy, ławki, kosze, lampy, poidełko) oraz uzupełnienie zieleni i kwiatów.

Zebrane poparcie projektu: 16 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Plac zabaw dla dorosłych

skrócony opis projektu:

Przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dorosłych, zakup odpowiednich urządzeń np. huśtawek, trampolin, ściany do rysowania, bujaków, pierścieni do huśtania, zjeżdżalni, zjazdu linowego, itp. urządzeń.

Zebrane poparcie projektu: 0 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Plac zabaw ulica Srebrna

skrócony opis projektu:

Budowa placu zabaw przy ulicy Srebrnej osiedle " Metalchem "

Zebrane poparcie projektu: 0 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Poprawa jakości życia, komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców bloku przy ul.Chopina i Pl.Różyckiego

skrócony opis projektu:

Zagospodarowanie terenu przy ul.Chopina róg Niemodlińskiej celem wyciszenia tego obszaru od hałasu jeżdżących aut po moście na Kanale Ulgi.Remont chodnika dla pieszych przy ul.Chopina i Różyckiego.Wyrównanie płyt chodnikowych powykrzywianych od wysadzających je korzeni drzew.

Zebrane poparcie projektu: 2 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Przejazdy rowerowe przez skrzyżowanie ul. Oleskiej, Chabrów i Okulickiego

skrócony opis projektu:

Wykonanie przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu ul. Oleskiej, Chabrów i Okulickiego oraz brakujących fragmentu drogi rowerowej na ul. Chabrów do Oleskiej (część północna i południowa).

Zebrane poparcie projektu: 1 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Przywrócenie zegara na budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu

skrócony opis projektu:

Montaż podświetlanego zegara nawiązującego do urządzenia, które znajdowało się na pięknej przedwojennej klinkierowej elewacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu.

Zebrane poparcie projektu: 1 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

QlWiata

skrócony opis projektu:

Wiata rowerowa blisko ważnych instytucji kultury. Dzięki realizacji tego wniosku każdy, kto wybierze rower aby dotrzeć do teatru czy galerii będzie mógł go bezpiecznie pozostawić.

Zebrane poparcie projektu: 19 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Remont boiska sportowego przy ul. łąkowej

skrócony opis projektu:

Celem zadania jest wykonanie modernizacji obiektu do gier zespołowych.

Zebrane poparcie projektu: 0 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Rewitalizacja fontanny przy Placu Mickiewicza

skrócony opis projektu:

Remont i odtworzenie fontanny, która znajduje się w centrum miasta w pobliżu kościoła Św. Apostołów Piotra i Pawła w Parku.

Zebrane poparcie projektu: 0 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Rewitalizacja podwórza przy Rynek 16-23

skrócony opis projektu:

Rewitalizacja podwórza przy Rynek 16-23 (Pierzeja Wschodnia) wraz z zakupem i montażem wiaty śmietnikowej.

Zebrane poparcie projektu: 0 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Rozbudowa przystani strażackiej, wsparcie jednostki OSP ORW w Opolu.

skrócony opis projektu:

Rozbudowa przystani strażackiej zakłada zakupienie oraz zamontowanie nowego pomostu dzięki, któremu będziemy mogli przyjmować w większej ilości Opolan jak i przybyłych turystów uprawiających sporty wodne. Przystań to miejsce rozrywki, w którym możesz popływać kajakiem lub zwodować łódkę.

Zebrane poparcie projektu: 0 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Tablice na budynkach/w miejscach będacych ośrodkami życia polskiego w Opolu przełomu XIX i XX wieku

skrócony opis projektu:

Zakup, wygrawerowanie i montaż tablic informujących o miejscach/budynkach które były swoistymi wyspami życia polskiego w Opolu przełomu XIX i XX w.

Zebrane poparcie projektu: 0 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Tężnia Solankowa w parku na osiedlu Armii Krajowej

skrócony opis projektu:

Projekt zakłada budowę tężni solankowej o przybliżonych wymiarach 11 m x 1,3 m x 3,65 m (ewentualnie okrągłej) wraz z ławeczkami, koszami na śmieci, nasadzeniami, itp. w parku na osiedlu Armii Krajowej od strony "Domu Złotej Jesieni".

Zebrane poparcie projektu: 0 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Winda wzdłuż schodów przy Kościele "na Górce"

skrócony opis projektu:

Montaż windy transportowej przy schodach do Kościoła Matki Bożej Bolesnej i Św. Wojciecha "na Górce".

Zebrane poparcie projektu: 0 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Wodny plac zabaw oraz tor przeszkód na Kąpielisku Bolko

skrócony opis projektu:

Montaż wodnego placu zabaw na kamionce Bolko wraz z torem przeszkód.

Zebrane poparcie projektu: 0 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Stefana Grota Roweckiego wraz z uporządkowaniem parkowania

skrócony opis projektu:

Remont chodnika przy ul. Stefan Roweckiego (część południowa) z oddzieleniem części dla pieszych (kostka) i rowerzystów (asfalt).

Zebrane poparcie projektu: 0 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Wymiana chodnika na ulicy Katowickiej

skrócony opis projektu:

Wymiana chodnika na ulicy Katowickiej od 1-go Maja do Armii Krajowej po tronie numerów nieparzystych

Zebrane poparcie projektu: 0 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Zakup beczkowozu do podlewania nowo posadzonych drzew i krzewów w Opolu.

skrócony opis projektu:

Zakup beczkowozu do podlewania nowo nasadzonych drzew w Opolu zapobiegnie stratom spowodowanym suszą. Drzewa nie są urządzeniami, trzyletnia gwarancja, którą otrzymują w chwili nasadzenia, nie gwarantuje im przeżycia w obecnych warunkach klimatycznych. Czas to zauważyć.

Zebrane poparcie projektu: 11 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Zaodrze w zgodzie z przyrodą - Relaks na leżakach pośród zieleni!

skrócony opis projektu:

Utworzenie stref relaksu i odpoczynku w postaci montażu wygodnych drewnianych leżaków , obsadzeniu wokół zielonym żywopłotem z drzew o gatunku grab, uzupełnienie o nasadzenia w postaci wielosezonowych kwitnących krzewów.

Zebrane poparcie projektu: 13 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Zielona ulica Kośnego

skrócony opis projektu:

Odtworzenie nasadzeń na ulicy Kośnego zgodnie z mpzp. Stworzenie atrakcyjnego łącznika między odnowionym Placem Jana Pawła II a Placem Mikołaja Kopernika.

Zebrane poparcie projektu: 1 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

nazwa zadania:

Zielony przystanek na Oleskiej 1 wraz z nowym chodnikiem za przystankiem

skrócony opis projektu:

Zmiana istniejącego przystanku na "zielony" tzn. z zielonym retencyjnym dachem roślinnym oraz ścianą pnączy zimozielonych oraz wykonanie chodnika za przystankiem.

Zebrane poparcie projektu: 0 / 20

Zobacz szczegóły projektu Popieram projekt

INFOLINIA: 77-44-61-568

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE