PEŁNE WYNIKI VI EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO OPOLA

Kategoria Nr projektu Tytuł Koszt Liczba głosów
DZIELNICOWE - REJON I
(Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle)
77/20 Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną 500 000 1277
DZIELNICOWE - REJON I
(Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle)
80/20 Renowacja Kapliczki pw. Najświętszej Maryi Panny w Opolu Czarnowąsach 50 000 1236
DZIELNICOWE - REJON I
(Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle)
28/20 Przebudowa drogi wraz z budową chodnika oraz pętli autobusowej przy ul. Świerkli-etap I 500 000 731
DZIELNICOWE - REJON I
(Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle)
84/20 Remont sali spotkań w Świerklach 300 000 355
DZIELNICOWE - REJON II
(Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)
42/20 Opolski Ogród Dendrologiczny – realizacja 290 000 735
DZIELNICOWE - REJON II
(Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)
58/20 Poprawa jakości chodników w dzielnicy Zakrzów 150 000 325
DZIELNICOWE - REJON IV
(Armii Krajowej)
82/20 Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Stefana Grota Roweckiego wraz z uporządkowaniem parkowania 100 000 1255
DZIELNICOWE - REJON IV
(Armii Krajowej)
56/20 Bezpieczny chodnik - wzdłuż ul. Skautów Opolskich - Osiedle Armii Krajowej 200 000 1042
DZIELNICOWE - REJON IV
(Armii Krajowej)
68/20 Pomnik Opolskiego Inspektoratu Armii Krajowej kryptonim "Skorpion" 50 000 208
DZIELNICOWE - REJON V
(Gosławice, Malinka)
4/20 Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice, do działań w trudno dostępnym terenie. 150 000 1272
DZIELNICOWE - REJON V
(Gosławice, Malinka)
69/20 Ogólnodostępne zajęcia piłkarskie dla mieszkańców dzielnicy nr V oraz wszystkich mieszkańców Opola 150 000 514
DZIELNICOWE - REJON V
(Gosławice, Malinka)
5/20 Oświetlenie ulic Dolnośląskiej i Górnośląskiej 80 000 281
DZIELNICOWE - REJON VI
(Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)
45/20 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Morcinka do ul. Częstochowskiej 510 000 1368
DZIELNICOWE - REJON VI
(Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)
49/20 Tężnia solankowa pomiędzy ul. Tysiąclecia a Krokusów 510 000 1210
DZIELNICOWE - REJON VI
(Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)
61/20 Zdrowie i wspólny wypoczynek mieszkańców Dzielnicy VI - Malina, Grudzice, Kolonia Gosławicka - etap 1 510 000 960
DZIELNICOWE - REJON VI
(Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)
43/20 Rekreacyjno-sportowe festyny rodzinne 150 000 560
DZIELNICOWE - REJON VII
(Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)
92/20 Powiększenie kąpieliska Bolko 460 000 1352
DZIELNICOWE - REJON VII
(Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)
102/20 Plac zabaw ulica Srebrna 150 000 233
DZIELNICOWE - REJON VII
(Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)
98/20 Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Srebrnej 150 000 183
DZIELNICOWE - REJON VII
(Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)
26/20 Oświetlenie ulicy Metalowej 120 000 139
DZIELNICOWE - REJON VIII
(Śródmieście)
13/20 Rewitalizacja placu przy skrzyżowaniu ulic Ozimskiej z Plebiscytową część 2. 100 000 741
DZIELNICOWE - REJON VIII
(Śródmieście)
54/20 Poprawa wjazdu na posesję sześciu kamienic (ul.: Prusa, Plebiscytowa, Kraszewskiego) 60 000 371
DZIELNICOWE - REJON VIII
(Śródmieście)
12/20 Wymiana chodnika wzdłuż ulicy Bolesława Prusa 170 000 364
DZIELNICOWE - REJON VIII
(Śródmieście)
101/20 BO2020 Śródmieście, promocja i ochrona zdrowia 100 000 156
DZIELNICOWE - REJON IX
(Stare Miasto)
76/20 Zielone przystanki w Opolu 50 000 1500
DZIELNICOWE - REJON IX
(Stare Miasto)
9/20 Rozbudowa przystani strażackiej, wsparcie jednostki OSP ORW w Opolu. 150 000 560
DZIELNICOWE - REJON IX
(Stare Miasto)
52/20 Remont chodnika wokół skweru przy ul. Pułaskiego, Luboszyckiej (obok przychodni "Śródmieście") 150 000 338
DZIELNICOWE - REJON IX
(Stare Miasto)
31/20 Zielony przystanek na Oleskiej 1 wraz z nowym chodnikiem za przystankiem 50 000 320
DZIELNICOWE - REJON IX
(Stare Miasto)
109/20 Bezpłatne warsztaty rozwijania kreatywności i przedsiębiorczości 70 000 158
DZIELNICOWE - REJON IX
(Stare Miasto)
2/20 Przywrócenie zegara na budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu 10 000 145
DZIELNICOWE - REJON IX
(Stare Miasto)
74/20 Rewitalizacja podwórza przy Rynek 16-23 75 000 132
DZIELNICOWE - REJON IX
(Stare Miasto)
111/20 Rewitalizacja podwórza przy ul Krakowskiej 43 i 41 150 000 80
DZIELNICOWE - REJON X
(Nadodrze)
33/20 Oświetlenie placu rekreacyjno- zabawowego przy ulicy Spychalskiego 50 000 403
DZIELNICOWE - REJON X
(Nadodrze)
34/20 Remont boiska sportowego przy ul. Łąkowej 60 000 399
DZIELNICOWE - REJON XI
(Zaodrze)
47/20 Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze 180 000 952
DZIELNICOWE - REJON XI
(Zaodrze)
104/20 Bezpieczne Zaodrze- monitoring Zaodrza ( w tym nowych placów zabaw ) 180 000 620
DZIELNICOWE - REJON XI
(Zaodrze)
108/20 Zaodrze w zgodzie z przyrodą - Relaks na leżakach pośród zieleni! 100 000 518
DZIELNICOWE - REJON XI
(Zaodrze)
86/20 Darmowe zajęcia sportowe dla rodzica z dzieckiem 11 000 202
DZIELNICOWE - REJON XI
(Zaodrze)
89/20 Darmowe letnie półkolonie piłkarskie dla dzieci 100 000 202
DZIELNICOWE - REJON XI
(Zaodrze)
85/20 Przedszkoliada na Zaodrzu 11 000 118
DZIELNICOWE - REJON XI
(Zaodrze)
90/20 Darmowy turniej piłkarski dla dzieci 11 000 82
DZIELNICOWE - REJON XI
(Zaodrze)
79/20 Poprawa jakości życia, komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców bloku przy ul.Chopina i Pl.Różyckiego 180 000 76
DZIELNICOWE - REJON XII
(Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
96/20 Zielone dzielnice - nasadzenia drzew i krzewów 88 000 697
DZIELNICOWE - REJON XII
(Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
23/20 Budowa zadaszonej sceny, dwóch wiat i miejsca do grilowania w Pałacowym Parku w Sławicach 200 000 640
DZIELNICOWE - REJON XII
(Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
63/20 Na ratunek! - defibrylator dla każdej dzielnicy! 60 000 613
DZIELNICOWE - REJON XII
(Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
22/20 Modernizacja pomieszczenia kuchni i sali w OSP Sławice 200 000 566
DZIELNICOWE - REJON XII
(Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
48/20 Zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania na paliwo gazowe w budynku wielofunkcyjnym OSP Wrzoski 270 000 329
DZIELNICOWE - REJON XIII
(Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)
25/20 Doposażenie remizy i zakup sprzętu dla OSP Opole - Szczepanowice 120 000 964
DZIELNICOWE - REJON XIII
(Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)
39/20 Wymiana chodnika przy ulicy Wróblewskiego na odcinku poczta - rondo. 130 000 734
DZIELNICOWE - REJON XIII
(Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)
6/20 Muzycznie, Paradnie i Zgrabnie - Parada Orkiestr Dętych 200 000 561
OGÓLNOMIEJSKIE 78/20 Butelkomaty w Opolu Czyste Opole – Automaty opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych) 600 000 3517
OGÓLNOMIEJSKIE 50/20 Szybciej dojedziemy niż dobiegniemy - zakup pojazdu dla OSP (Czarnowąsy) 1 000 000 2689
OGÓLNOMIEJSKIE 24/20 Budowa ogólnodostępnej tężni solankowej w Parku na osiedlu im. AK 600 000 1807
OGÓLNOMIEJSKIE 8/20 Rolkostrada - Trasy dla rolek, wrotek, hulajnóg i rowerów 1 000 000 1735
OGÓLNOMIEJSKIE 21/20 Wodny plac zabaw oraz tor przeszkód na Kąpielisku Bolko 200 000 1540
OGÓLNOMIEJSKIE 110/20 Bezpieczny pieszy w Opolu - aktywne przejścia dla pieszych 500 000 1404
OGÓLNOMIEJSKIE 46/20 Opole - miasto parków i skwerów 1 000 000 1246
OGÓLNOMIEJSKIE 60/20 Pumptrack, skatepark, workout- etap 1 1 000 000 907
OGÓLNOMIEJSKIE 57/20 Rewitalizacja ścieżki zdrowia na wyspie Bolko 110 000 878
OGÓLNOMIEJSKIE 64/20 Nowe zielone miejsce wypoczynku i cudowne atrakcje - all in one 1 000 000 871
OGÓLNOMIEJSKIE 73/20 Nowa droga rowerowa na wyspie Bolko 200 000 825
OGÓLNOMIEJSKIE 55/20 Budowa fragmentu ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego na ul. Wodociągowej do ul. Sosnkowskiego 140 000 728
OGÓLNOMIEJSKIE 1/20 Oświetlenie bieżni Stadionu Lekkoatletycznego im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu (dla wszystkich biegaczy) 200 000 721
OGÓLNOMIEJSKIE 7/20 Zaczytane e-Opole -dostęp do e-book'ów Legimi 41 000 607
OGÓLNOMIEJSKIE 17/20 Ozdobienie terenów miejskich kompozycjami kwiatowymi 50 000 551
OGÓLNOMIEJSKIE 94/20 Budowa grodu średniowiecznego w Opolu 1 000 000 548
OGÓLNOMIEJSKIE 75/20 Bruk dla ludzi: pieszych, rowerzystów, na wózkach - wyrównywanie bruku na ulicach w centrum miasta 600 000 531
OGÓLNOMIEJSKIE 99/20 Plac zabaw dla dorosłych 250 000 513
OGÓLNOMIEJSKIE 44/20 Turnieje piłkarskie dla dzieci i dorosłych 200 000 474
OGÓLNOMIEJSKIE 106/20 Oświetlenie Placu Mickiewicza 300 000 431
OGÓLNOMIEJSKIE 65/20 Modernizacja oświetlenia miejskiego przy ulicach: Orląt Lwowskich, Kośnego i Katowickiej w Opolu. 500 000 406
OGÓLNOMIEJSKIE 93/20 Marchewkowe O!Pole - Targ produktów ekologicznych, regionalnych i tradycyjnych 200 000 386
OGÓLNOMIEJSKIE 107/20 Wymiana chodnika na ulicy Katowickiej 500 000 375
OGÓLNOMIEJSKIE 37/20 10 lat jogi w Opolu - letnie bezpłatne zajęcia jogi 13 500 352
OGÓLNOMIEJSKIE 40/20 Renowacja fontanny na skwerze przy ul. Waryńskiego, Pułaskiego i Luboszyckiej (obok przychodni "Sródmieście") 100 000 349
OGÓLNOMIEJSKIE 83/20 Parkrun Opole - stałe oznakowanie trasy bezpłatnych, całorocznych, cosobotnich biegów na 5 km dla każdego 20 000 335
OGÓLNOMIEJSKIE 27/20 Jarzębinowy ogród muzyczny 300 000 312
OGÓLNOMIEJSKIE 67/20 Opole Balloon Chellenge 2020 Deja Vu Zawody Balonowy Puchar Polski 200 000 292
OGÓLNOMIEJSKIE 3/20 Opaski medyczne dla opolan gwarancją ich bezpieczeństwa 11 000 280
OGÓLNOMIEJSKIE 32/20 Park oraz plac zabaw przy ulicy Sienkiewicza 250 000 267
OGÓLNOMIEJSKIE 35/20 Odnowienie i wyrównanie kostki brukowej na ul. Osmańczyka 220 000 235
OGÓLNOMIEJSKIE 97/20 Doposażenie placu zabaw na styku ulic Bednorza i Kuberskiego 200 000 222
OGÓLNOMIEJSKIE 11/20 Bezpłatne warsztaty odkrywania i rozwijania talentów 200 000 205
OGÓLNOMIEJSKIE 20/20 Montaż ozdobnego baldachimu nad fontanną na Placu Daszyńskiego 250 000 196
OGÓLNOMIEJSKIE 72/20 Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy rekreacyjnej -etap 1 1 000 000 177
OGÓLNOMIEJSKIE 62/20 Plac Street Workout (drążki do ćwiczeń siłowych na dworze- kalisteniki) 70 000 172
OGÓLNOMIEJSKIE 81/20 Przebudowa chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Chabrów od ul. Niezapominajek w kierunku nowego ronda 900 000 166
OGÓLNOMIEJSKIE 16/20 Fotoplastikon ze zdjęciami dawnego Opola 100 000 143
OGÓLNOMIEJSKIE 91/20 Renowacja boiska na Pasiece 400 000 129
OGÓLNOMIEJSKIE 51/20 Fotobudka z motywami z Opola "dawniej i dziś" 30 000 101
OGÓLNOMIEJSKIE 95/20 Wybory Miss i Mistera Opola 60+ 50 000 92
OGÓLNOMIEJSKIE 100/20 BO2020 Opole, promocja i ochrona zdrowia 300 000 75
OGÓLNOMIEJSKIE 29/20 Budowa drogi ul. Żytomierska 250 000 47