Budżet Obywatelski 2019

OCENA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

Kto będzie oceniał złożone wnioski?

Wnioski oceniane są przez wydziały merytoryczne. Na podstawie tej oceny Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego oraz powołane do opiniowania zadań dzielnicowych Kolegia Dzielnic, opiniują zgłoszone zadania. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu zadania do głosowania podejmuje Prezydent Miasta Opola. 

Jakie kryteria będą brane pod uwagę w trakcie oceny?

  • Ocena formalna obejmuje: poparcie co najmniej 20 mieszkańców Opola wyrażone własnoręcznym podpisem, właściwy formularz wniosku, właściwy podpis wniosku, zgoda opiekuna prawnego (ważna gdy podano PESEL) wyrażona własnoręcznym podpisem, terminowe złożenie wniosku, wskazanie adresu poczty elektronicznej lub nr telefonu.
  • Ocena merytoryczna obejmuje: zgodność zadania z prawem, zgodność z regulaminem BO, lokalizacja zadania na terenie Miasta (własność lub użyczenie), zakres zadania możliwy do wykonania w jednym roku budżetowym, ogólnodostępność zadania, roczne koszty utrzymania zadania inwestycyjnego nie przekraczające kwoty 30% ogólnych kosztów jego realizacji, weryfikacja rodzaju zadania na podstawie ustalonych jego kosztów.
  • Ocena finansowa obejmuje: wysokość kosztu realizacji zadania, obejmujące także koszty przygotowania projektu, wysokość rocznych kosztów utrzymania zadania, możliwości zabezpieczenia w latach następnych ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji zadania, w tym kosztów utrzymania, zakres zadania możliwy do wykonania w jednym roku budżetowym w danej edycji.

Co z zadaniem, które otrzyma negatywną opinię?

Wnioskodawcy będą mieli możliwość odwołania się do Prezydenta Miasta Opola.

INFOLINIA: 77-44-61-568

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE