Budżet Obywatelski 2020

LISTA ZADAŃ ZGŁOSZONYCH DO URZĘDU

Poniżej prezentujemy listę zadań przyjętych do głosowania oraz zadań odrzuconych.

Wnioskodawcom zadań odrzuconych przysługuje prawo złożenia odwołania.
Odwołanie składa się do Prezydenta Miasta Opola w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszej listy, tj. do dnia 27 sierpnia 2018 r.
Więcej informacji na temat składania odwołań, znajdziesz w zakładce "Dla Wnioskodawcy" (link do dokumentu)

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE

liczba zgłoszonych zadań: 80

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE - MAKRO

liczba zgłoszonych zadań: 43

Rolkostrada opolska – Trasy przyjazne rolkarzom (nr 29/19)

Skrócony opis zadania: Zadanie ma na celu remont alejek parkowych obejmujący wymianę dotychczasowej nawierzchni asfaltowej wraz ze zniwelowaniem przyczyn powstawania pęknięć i nierówności. Nowa nawierzchnia powinna spełniać wymagania sprzyjające bezpiecznej i komfortowej jeździe na rolkach, wrotkach, deskorolkach, hulajnogach itp.
Adres: Park na osiedlu AK (dawniej ZWM)
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Szacunkowy koszt zadania: 1000000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Renowacja fontanny - I etap remontu skweru (nr 116/19)

Skrócony opis zadania: Zadanie polega na renowacji fontanny znajdującej się na skwerze, który służy wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców Opola.
Adres: Skwer przy ul. Pułaskiego i Luboszyckiej
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Szacunkowy koszt zadania: 800000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Europejskie siłownie z dawką O2 i złudzeniami 3D (nr 93/19)

Skrócony opis zadania: Siłownia z charakterystyczną budowlą, będącą motywem przewodnim związanym z krajem europejskim. Elementy siłowni na tle namalowanych na powierzchni obrazów tworzyłyby iluzje 3D przy odpowiednim kącie patrzenia.
Adres: 160/3 (wzdłuż ulicy Wilsona i torów kolejowych)
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: sport, w tym architektura sportowa
Szacunkowy koszt zadania: 400000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Budowa drogi między rondem Szczakiela a Olimpijską (nr 30/19)

Skrócony opis zadania: Wybudowanie drogi między rondem Szczakiela a ulica Olimpijską poprawi komunikację lokalną między dzielnicami Grudzice - Malina - Groszowice. Połączy również dzielnicę Malina z obwodnicą północną Opola. Znacznie zmniejszy ruch a to podniesie bezpieczeństwo w sypialnej części dzielnicy Grudzice.
Adres: Opole Rondo Szczakiela - ulica Olimpijska
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Szacunkowy koszt zadania: 1000000 zł
Ocena formalna: Negatywna
Uwagi: Brak oświadczeń

zadanie odrzucone

Uwagi: Negatywna ocena formalna.

Hamaki nad Odrą! (nr 52/19)

Skrócony opis zadania: Na Bulwarach Nadodrzańskich brakuje miejsca spotkań i odpoczynku. Chciałabym stworzyć za pomocą BO miejsce w którym Opolanie będą mogli wypożyczyć rower miejski i zapiąć swój własny, zrobić piknik i odpocząć na hamakach.
Adres: Bulwary Nadodrzańskie (lokalizacja do ustalenia)
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Szacunkowy koszt zadania: 100000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Rajd Przygodowy Wyzwanie - sport dla każdego! (nr 49/19)

Skrócony opis zadania: Rajd Przygodowy Wyzwanie to zawody sportowe dla każdego, których celem jest zespołowe przebycie pieszo lub rowerem wyznaczonej za pomocą mapy trasy. Jest to propozycja dla osób w różnym wieku i z różnymi doświadczeniami sportowymi. Wyzwanie to połączenie wysiłku, adrenaliny oraz dobrej zabawy.
Adres: Piastowska 14A, Opole
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: sport, w tym architektura sportowa
Szacunkowy koszt zadania: 15000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Znajdzsiewlesie.pl - orientacja sportowa w Opolu (nr 15/19)

Skrócony opis zadania: Projekt znajdzsiewlesie.pl w Opolu polega na umieszczeniu stałych punktów do uprawiania Orientacji Terenowej w sercu Wyspy Bolko. Każda osoba może pobrać mapę ze strony internetowej i pokonać jedną z tras na bazie stojących punktów w dowolny sposób: biegiem, marszem, na rowerze czy nawet na rolkach.
Adres: ul. Spacerowa, Wyspa Bolko, Opole
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: sport, w tym architektura sportowa
Szacunkowy koszt zadania: 14500 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Opole - miasto parków i skwerów (nr 102/19)

Skrócony opis zadania: Zadanie polega na zwiększeniu powierzchni terenów zielonych na obszarze całego miasta, zwłaszcza w dzielnicach, w których brakuje takich miejsc odpoczynku. Działania: postawienie nowych ławek i wymiana starych, nasadzenie nowych drzew i krzewów, obsianie wybranych powierzchni trawą itd.
Adres: ul. Gorzołki, ul. Olimpijska, ul. Waryńskiego, pl. Kościelny, pl. Mickiewicza, inne
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: tereny zielone i nasadzenia
Szacunkowy koszt zadania: 1000000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Opolski Senior w Formie (nr 40/19)

Skrócony opis zadania: Celem zadania jest poprawa jakości życia seniorów miasta Opola, w obszarze utrzymania sprawności ruchowej, zdrowego trybu życia, oraz walki z wykluczeniem społecznym. Zadanie zakłada udostepnienie oferty sportowo/rekreacyjnej, w obszarach wskazanych w opisie szczegółowym wniosku.
Adres: Opole
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: działania na rzecz seniorów
Szacunkowy koszt zadania: 500000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Bezpieczni mieszkańcy Opola-zakup pojazdu dla OSP (nr 54/19)

Skrócony opis zadania: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Szczepanowice będzie miało wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Opola. Strażacy będą mogli lepiej nieść pomoc mieszkańcom w takich sytuacjach jak pożary, usuwanie skutków wypadków, powodzi i innych.
Adres: Opole
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: inne
Szacunkowy koszt zadania: 950000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od pkt. B do C (nr 9/19)

Skrócony opis zadania: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wg istniejącego projektu łączącego dzielnicę Świerkle z dzielnicą Czarnowąsy w miarę przyznanych środków
Adres: Opole
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Szacunkowy koszt zadania: 1000000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Pumptrack parki rowerowo rolkowo deskorolkowe (nr 61/19)

Skrócony opis zadania: PUMPTRACK to obiekt, jakiego w Opolu cały czas brakuje. Jest to tor ze specjalnej nawierzchni, z odpowiednio zaprojektowanymi pagórkami i zakrętami po którym można jeździć na rowerze, rolkach, deskorolkach i hulajnogach. Boki toru obsadzone są zwykle trawą i drobnymi roślinami.
Adres: DZIELNICA NADODRZE (pomiędzy ul.Bolkowską a Łąkową) LUB DZIELNICA PÓŁWIEŚ (ul. Cmentarna) LUB DZIELNICA ARMII KRAJOWEJ (Park na Osiedlu im. Armii Krajowej).
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Szacunkowy koszt zadania: 1000000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

"O1, ogólna innowacyjna diagnostyka" (nr 73/19)

Skrócony opis zadania: Projekt zakłada diagnostykę organizmu przy użyciu innowacyjnego sprzętu (Analizatora Zdrowia), który określa m. in. niedobory witamin i minerałów. Mowa o innowacyjnym urządzeniu obejmującym medycynę, bioinformatykę, inżynierię elektroniczną. Bazuje na medycynie kwantowej i naukowej analizie.
Adres: Centrum Dialogu Obywatelskiego, ul. Koraszewskiego 7-9, 45-011 Opole
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: ochrona zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Szacunkowy koszt zadania: 100000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie odrzucone

Uwagi: Niezgodność z zasadą ogólnodostępności.

Ścieżka nauki - strefa naukowych doświadczeń (nr 103/19)

Skrócony opis zadania: „Ścieżka Nauki - strefa naukowych doświadczeń" to miejsce, w którym odwiedzający poprzez ciekawe doświadczenia i eksperymenty, będą mogli odkrywać świat nauki i poczuć się jak prawdziwi naukowcy.
Adres: Park Naukowo-Technologiczny w Opolu, ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: edukacja i kultura
Szacunkowy koszt zadania: 400000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Mur Opolem malowany (nr 55/19)

Skrócony opis zadania: Mur który rozciąga się wzdłuż Bulwarów Nadodrzańskich przedstawiałby historię Opola od samych jego początków jako osady poprzez budowę wieży Piastowskiej i widoku starego Opola. Następnie mural pokazywałby historię festiwalu aż do 800 lecia Opola.
Adres: Mur wzdłuż Bulwaru Nadodrzańskiego
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: edukacja i kultura
Szacunkowy koszt zadania: 30000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Zielone przystanki (nr 51/19)

Skrócony opis zadania: Zgłoszone zadanie zakłada utworzenie zielonych przystanków w centrum miasta, poprzez obsadzenie ich konstrukcji roślinami pnącymi. Roślinność rosłaby w skrzynkach wzdłuż bocznych oraz tylnej ściany wiat przystankowych. Gatunki nasadzanej roślinności powinny być dobrane, tak by w odpowiednio szybkim tempie zazieleniały konstrukcję przystanku, a także by były odporne na skrajne warunki pogodowe.
Adres: Przystanki MZK w centrum miasta
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: tereny zielone i nasadzenia
Szacunkowy koszt zadania: 100000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Przyczółek Dobrej Nadziei (nr 3/19)

Skrócony opis zadania: Proponujemy utworzenie specjalistycznej placówki szkolnej, na poziomie szkoły podstawowej. Placówki niezbędnej w naszym mieście, uzupełniającej istniejący system oświatowy. Opartej o alternatywny system, dla uczniów, którzy doświadczyli niepowodzeń szkolnych w tradycyjnym systemie kształcenia
Adres: ul. Krakowska
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: edukacja i kultura
Szacunkowy koszt zadania: 200000 zł
Ocena formalna: Negatywna
Uwagi: Brak oświadczeń

zadanie odrzucone

Uwagi: Negatywna ocena formalna.

Skimboarding - surfing w Opolu (nr 59/19)

Skrócony opis zadania: Zadanie polega na zakupie 3 torów do ślizgania się wraz z deskami i zabezpieczeniu po 1 osobie do obsługi każdego toru. Każda ślizgawka będzie rozlokowana obok miejskiego kąpieliska (basen Błękitna Fala, kąpielisko Malina i Bolko) podnosząc jego atrakcyjność.
Adres: Plac Róż 1; 46-020 Opole
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Szacunkowy koszt zadania: 60000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Opolski Festiwal Historyczny (nr 60/19)

Skrócony opis zadania: W skład projektu wchodzi dwadzieścia wydarzeń realizowanych w różnych dzielnicach miasta: Festiwal Słowian i Wikingów w Opolu, Turniej Rycerski, Festiwal Ognia, Festiwal Łucznictwa Tradycyjnego, Opolska Noc Legend, Festiwal Dawnych Europejskich Sztuk Walki oraz pikniki historyczne i warsztaty.
Adres: Park na Osiedlu Armii Krajowej
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: edukacja i kultura
Szacunkowy koszt zadania: 450000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

2+1 in vitro dla Opolan (nr 72/19)

Skrócony opis zadania: Dofinansowanie procedury in vitro ( od badań do pierwszego transferu) 60 parom będącym mieszkańcami Opola, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o leczeniu niepłodności.
Adres: tern całego Opola
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: ochrona zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Szacunkowy koszt zadania: 420000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

JC – świętuj z Izraelem (nr 90/19)

Skrócony opis zadania: zapoznanie mieszkańców z korzeniami kultury żydowskiej mesjanistycznej poprzez organizowanie tradycyjnych świąt żydowskich, wyjaśnianie ich pism, zapraszanie gości z zagranicy, budowanie jedności między Polakami a Żydami poprzez wskazywanie na związki między chrześcijaństwem a religią judaistyczną
Adres: Opole
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: edukacja i kultura
Szacunkowy koszt zadania: 800000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

JC - życie bez pornografii (nr 104/19)

Skrócony opis zadania: program polegający na uświadomieniu negatywnych skutków korzystania z pornografii (również dla osób współuzależnionych) poprzez kampanie społeczne w mediach, na billboardach, prelekcje, a także na wskazaniu możliwości wyjścia z nałogu (organizacja seminariów uwolnienia oraz uzdrowienia wewnętrznego)
Adres: Opole
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: inne
Szacunkowy koszt zadania: 1000000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

JC – wycieczka po nowe życie (nr 14/19)

Skrócony opis zadania: pomoc w socjalizacji dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, także całych rodzin, poprzez organizowanie oraz dofinansowywanie obozów chrześcijańskich oraz edukacyjno-wychowawczych wyjazdów-pielgrzymek na terenie Opola do miejsc oraz wspólnot pełnych pokoju, odnowienia, radości oraz wewnętrznego uzdrowienia
Adres: Opole
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: edukacja i kultura
Szacunkowy koszt zadania: 740000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Miejskie poidełka (nr 83/19)

Skrócony opis zadania: Miejskie poidełka mają zapewnić mieszkańcom i turystom dostęp do bezpłatnej, czystej wody pitnej
Adres: centrum miasta – deptak, okolice Stawku Barlickiego, Mały Rynek, Park Nadodrzański
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Szacunkowy koszt zadania: 150000 zł
Ocena formalna: Pozytywna
Uwagi: Brak nazwy zadania na oświadczeniach

zadanie przyjęte do głosowania

Ścieżki rowerowe w centrum miasta (nr 71/19)

Skrócony opis zadania: Budowa nowych ścieżek (wytyczenie ich na istniejących ciągach komunikacyjnych) w centrum miasta
Adres: ciągi komunikacyjne - tereny miejskie
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Szacunkowy koszt zadania: 530000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

JC - gospel jest dla każdego (nr 85/19)

Skrócony opis zadania: propagowanie kultury gospel poprzez założenie oraz wyposażenie zespołu gospel, P’n’W i CCM, organizację koncertów, nauki gry na instrumentach, warsztatów muzyki gospel, P’n’W i CCM
Adres: Opole
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: edukacja i kultura
Szacunkowy koszt zadania: 620000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Dwuosobowe rowery miejskie - tandemy (nr 50/19)

Skrócony opis zadania: Rozszerzenie oferty wypożyczania rowerów miejskich o rowery dwu-osobowe tzw. tandemy, 5 szt
Adres: wypożyczalnie rowerów miejskich
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: inne
Szacunkowy koszt zadania: 60000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Miejsce pochówku dla zwierząt (nr 76/19)

Skrócony opis zadania: Miejsce pochówku dla zwierząt
Adres: Opole, lokalizacja wskazana przez Urząd
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: inne
Szacunkowy koszt zadania: 1000000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie odrzucone

Uwagi: Zgodnie ze stosownym rozporządzeniem Rady Ministrów grzebowiska zwłok zwierzęcych są przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a zatem ich realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto podczas realizacji grzebowisk konieczne jest spełnienie m. in następujących wymogów hydrogeologicznych: • teren nie może podlegać zalewom, • ukształtowanie terenu musi umożliwiać łatwy spływ wód opadowych, • odległość od najbliższego ujęcia wody – min. 500 m, • grunt musi być przepuszczalny, z małą zawartością węglanu wapnia, • zwierciadło wody gruntowej na głęb. nie wyższej niż 2,5 m (stan maksymalny), • grzebanie na głębokości min 1,5 m. Zgodnie z treścią art. 8 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zdrowia zwierząt, organem właściwym do nadzoru nad działalnością polegającą na usuwaniu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (w tym padłych zwierząt) jest powiatowy lekarz weterynarii. Według opinii Powiatowej Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej w Opolu, z punktu widzenia sanitarno-epidemiologicznego cmentarz dla zwierząt nie różni się od cmentarza dla ludzi. W związku z tym, przy lokalizacji i organizacji grzebowiska dla zwierząt najprawdopodobniej miałby zastosowanie przepis dotyczący cmentarzy tj. rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 213). W rozporządzeniu tym zawarto m.in. warunki jakie winien spełniać grunt przeznaczony do grzebania zwłok, zalegania wód gruntowych, odległości od źródeł wody pitnej, terenów mieszkalnych, zakładów produkujących żywność itd. Ponadto, planowana inwestycja musi być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska potencjalne lokalizacje miejsc zagrzebywania padłych zwierząt powinny spełniać następujące warunki: - Odległość od zabudowy mieszkaniowej oraz miejsc użyteczności publicznej, takich jak szkoły, szpitale, żłobki, przedszkola itp. powinna być ustalona w taki sposób, by ograniczyć emisje pyłów i odorów, - Podłoże miejsca unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych powinno cechować się nieprzepuszczalnością i zwięzłością tak, aby zapobiec emisji do środowiska wodno-gruntowego toksycznych substancji i patogenów ze spalonych bądź zagrzebanych zwłok zwierzęcych. - Należy zachować bezpieczną odległość od zbiorników wód powierzchniowych oraz cieków wodnych, tak aby unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych nie było zlokalizowane na terenach zalewowych czy terenach zlewni bezpośredniej. W uwagi na brak zapisów dotyczących cmentarza dla zwierząt w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla miasta Opola, w chwili obecnej nie ma możliwości założenia cmentarza dla zwierząt.

Kosze uliczne do segregacji odpadów. (nr 64/19)

Skrócony opis zadania: Zakup i montaż koszy ulicznych do segregacji odpadów – na frakcje: plastik i metal, papier, szkło, pozostałe. Kosze te powinny być opatrzone nalepkami/napisami, jakie odpady gdzie wrzucać. Kosze powinny oczywiście być ładne i estetyczne, wpisujące się w architekturę miasta.
Adres: wzdłuż dróg i deptaków w centrum miasta
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Szacunkowy koszt zadania: 40000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie odrzucone

Uwagi: Zadanie otrzymało ocenę negatywną ze względu na to, że wartość kosztów utrzymania na rok przekracza 30% wartości inwestycji.

Nasadzenia drzew wzdłuż ulic Opola (nr 32/19)

Skrócony opis zadania: Nasadzenie drzew (preferowane drzewa wytrzymałe na złe warunki) wyłącznie wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Projekt zakłada nasadzenie zieleni w konsultacji z ogrodnikiem miejskim.
Adres: wzdłuż dróg i deptaków w centrum miasta
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: tereny zielone i nasadzenia
Szacunkowy koszt zadania: 300000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Uwagi:

Opolska Artystyczna Przystań Seniora (nr 21/19)

Skrócony opis zadania: Kompleksowe zagospodarowanie patio – dziedzińca, w tym: budowa oszklonej pracowni plastycznej i zadaszonej sceny wraz z widownią przystosowaną dla osób niepełnosprawnych i seniorów, do uprawiania form muzyczno-teatralnych. Kompleks umożliwi integracyjne wydarzenia dla seniorów, młodzieży i dzieci.
Adres: Ul. Hubala 4, 45-267 Opole
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: działania na rzecz seniorów
Szacunkowy koszt zadania: 995730 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Uwagi:

Miejskie szalety samoobsługowe 2 szt. (nr 17/19)

Skrócony opis zadania: Budowa 2 szt. miejskich toalet w miejscach w których wypoczywają mieszkańcy. Park przy osiedlu AK. Okolice parku nadodrzańskiego, amfiteatru lub centrum miasta.
Adres: Park na osiedlu AK, tereny miejskie w centrum miasta
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Szacunkowy koszt zadania: 500000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Plac zabaw dla dorosłych (nr 106/19)

Skrócony opis zadania: Przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dorosłych, zakup odpowiednich urządzeń np. huśtawek, trampolin, ściany do rysowania, bujaków, pierścieni do huśtania, zjeżdżalni, zjazdu linowego, itp. urządzeń
Adres: Park na osiedlu AK
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Szacunkowy koszt zadania: 300000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Wybieg dla psów (nr 38/19)

Skrócony opis zadania: Park dla psów to miejsce powinno być przestronne, ogrodzone, bezpieczne, atrakcyjne i z dala od osób, które z psami nie chcą mieć kontaktu. Wybieg powinien być zabezpieczony wysokim płotem wraz z podmurówką oraz podwójnymi wejściami. Wewnątrz znajdować powinny się liczne naturalne przeszkody,
Adres: Opole, lokalizacja wskazana przez Urząd
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Szacunkowy koszt zadania: 150000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie odrzucone

Uwagi: Aktualnie na terenie miasta są zlokalizowane 2 wybiegi dla psów. Dwa kolejne wybiegi są zaplanowane jako element budowy I etapu Parku 800-lecia na Wyspie Bolko oraz jako element realizacji zagospodarowania Kamionki Piast przy ul. Wapiennej.

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Firmowej 1 (nr 6/19)

Skrócony opis zadania: Budowa chodnika wzdłuż ulicy Firmowej od przystanku autobusowego przy ul. Kowalczyków do budynku przy ul. Firmowej 1.
Adres: 45-594 OPOLE ul. Firmowa 1
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Szacunkowy koszt zadania: 59400 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Budowa parkingu przy ul. Firmowej 1 (nr 96/19)

Skrócony opis zadania: Budowa parkingu na 64 prostopadłe stanowiska przed budynkiem przy ulicy Firmowej 1.
Adres: 45-594 OPOLE ul. Firmowa 1
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Szacunkowy koszt zadania: 19200 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Rondo na skrzyżowaniu Al.Witosa-Al.Solidarności (nr 16/19)

Skrócony opis zadania: Wykonanie ronda na istniejącym skrzyżowaniu Alei Witosa z Aleją Solidarności i drogą wewnętrzną Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
Adres: 45-401 Opole Al. W. Witosa/Al. Solidarności
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Szacunkowy koszt zadania: 1000000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie odrzucone

Uwagi: Zadanie otrzymało ocenę negatywna z uwagi na koszt realizacji przewyższający wartości przewidziane regulaminem BO.

Światła na skrzyżowaniu Al.Witosa-Al.Solidarności (nr 120/19)

Skrócony opis zadania: Wykonanie sygnalizacji świetlnej na istniejącym skrzyżowaniu Alei Witosa z Aleją Solidarności i drogą wewnętrzną Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
Adres: 45-401 Opole Al. W. Witosa/Al. Solidarności
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Szacunkowy koszt zadania: 350000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie odrzucone

Uwagi: Miejski Zarząd Dróg w Opolu planuje budowę ronda na przedmiotowym skrzyżowaniu. Koszt inwestycji ok. 655 000 zł.

Budowa ścianki wspinaczkowej przy Wodnej Nucie (nr 47/19)

Skrócony opis zadania: Celem zadania jest wybudowanie wolnostojącej ścianki wspinaczkowej na działce przylegającej do terenu, na którym położona jest kryta pływalnia Wodna Nuta w Opolu, obiekt zewnętrzny o fakturze zbliżonej do naturalnej skały stanowi bardzo bezpieczne miejsce do rozpoczęcia przygody ze wspinaczką.
Adres: Opole ul. Prószkowska 96
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Szacunkowy koszt zadania: 500000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie odrzucone

Uwagi: Z informacji uzyskanych od wnioskodawcy Projekt umiejscowiony jest nadziałce nie będącej własnością UM Opola i stanowiącej własność Politechniki Opolskiej.

Rozbudowa boiska dla dzieci i młodzieży (nr 2/19)

Skrócony opis zadania: Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią ( sztuczna trawa), oświetleniem, wyposażeniem, z którego będą korzystać mieszkańcy Opola oraz dzieci z UKS Rodło Opole. Boisko treningowe o wymiarach 50x20 m powstanie obok istniejącego boiska piłkarskiego przy ul. Szarotki 1A.
Adres: Stadion UKS Rodło Opole, ul. Szarotki 1A, Opole
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: sport, w tym architektura sportowa
Szacunkowy koszt zadania: 1000000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie odrzucone

Uwagi: Zadanie nie może być realizowane na terenie obiektów klubów sportowych. Ewentualna realizacja tego zadania będzie możliwa po uzyskaniu zgody Prezydenta. W tym celu Wnioskodawca może złożyć podanie wraz z uzasadnieniem (§1 ust.14 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Opola - załącznik do zarządzenia Nr OR-I.0050.251.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30.04.2018 r.)

Pro sport – skate park, street fitness, pumptrack (nr 97/19)

Skrócony opis zadania: Utworzenie miejsca w Opolu w którym z zachowaniem bezpieczeństwa będą mogły spotykać się dzieci, młodzież i dorośli chcący korzystać z nowoczesnego ,w pełni profesjonalnego obiektu do jazdy na rolkach, hulajnogach, deskach, rowerach a także z ćwiczeń na powietrzu, uprawiających crossfit czy parkour.
Adres: Ul. Cmentarna ( naprzeciwko PSP nr 9)
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: sport, w tym architektura sportowa
Szacunkowy koszt zadania: 500000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Wymiana chodnika wzdłuż ulic pisarskich (nr 1/19)

Skrócony opis zadania: Zadanie obejmuje remont chodników wzdłuż ulic pisarskich: Prusa, Ligoni, Mickiewicza, Kraszewskiego. Remont polegałby na wymianie starych płyt chodnikowych na nowe.
Adres: Kraszewskiego ( na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Plebiscytowej ), Ligonia ( chodnik na całej długości ulicy po stronie zieleńców i zatok postojowych), Prusa ( po obu stronach ulicy)
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Szacunkowy koszt zadania: 810000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Otwarta Strefa Aktywności - Street Workout Park (nr 92/19)

Skrócony opis zadania: Budowa największej w Polsce siłowni zewnętrznej (parku do street workoutu), dzięki czemu Opole będzie miało możliwość bycia „Stolicą polskiego street workoutu
Adres: Park Nadodrzański (obok ścianki wspinaczkowej – wejście od ul. Jakuba Kropidły)
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: sport, w tym architektura sportowa
Szacunkowy koszt zadania: 130000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Powiększenie plaży i kąpieliska Bolko (nr 62/19)

Skrócony opis zadania: Wycięcie drzew znajdujących się pod lustrem wody i usunięcie niebezpiecznych przedmiotów z dna kamionki, w obszarze, o który miałaby być powiększona powierzchnia kąpieliska. Przywiezienie piasku i powiększenie powierzchni plaży. Należałoby rozbudować pomost i zamontować jeszcze jedną zjeżdżalnię.
Adres: Opole, Nowa Wieś Królewska, kamionka Bolko istniejące kąpielisko miejskie
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: inne
Szacunkowy koszt zadania: 300000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Budowa miejsc parkingowych (nr 37/19)

Skrócony opis zadania: Uporządkowanie powierzchni terenu, utwardzenie terenu, ułożenie nawierzchni parkingu z kostki typu polbruk. Wyznaczenie kilku miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
Adres: 45-215 Opole, ul. Harcerska-Luboszycka
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: inne
Szacunkowy koszt zadania: 280000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE - MIKRO

Liczba zgłoszonych zadań: 37, sumaryczna kwota zgłoszonych zadań: 425 790 zł

Magia teatrzyku Kamishibai - warsztaty dla dzieci (nr 68/19)

Skrócony opis zadania: Warsztaty prowadzone przez nauczyciela dyplomowanego i osobę z nim współpracującą, skierowane są głównie do dzieci w wieku 5-9 lat. Tematyka opowiadań dostosowana do wieku i możliwości dzieci, uwzględniać będzie ich potrzeby rozwojowe.
Adres: Opole
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: edukacja i kultura
Szacunkowy koszt zadania: 10000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Wydanie płyty opolskiego zespołu „Wiekowe Baszty” (nr 74/19)

Skrócony opis zadania: Dwóch opolskich emerytowanych, wieloletnich pedagogów stworzyło zespół "Wiekowe Baszty", aby krzewić kulturę muzyczną w kanonie poezji śpiewanej oraz piosenki turystycznej. Stąd też chęć zaprezentowania swojej autorskiej twórczości wszystkim mieszkańcom Opola poprzez profesjonalne nagranie płyty CD.
Adres: Opole
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: edukacja i kultura
Szacunkowy koszt zadania: 10000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

V Opolski Zjazd Pojazdów PRL-u (nr 35/19)

Skrócony opis zadania: V Opolski Zjazd Pojazdów PRL-u to wystawa pojazdów wyprodukowanych w Krajach Demokracji Ludowej w latach 1944 – 1991, której celem jest popularyzowanie historii Opola oraz motoryzacji zabytkowej wśród mieszkańców Opola.
Adres: Parking wokół Hali Widowiskowo-Sportowej 45-222 Opole, ul. Oleska 70
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: edukacja i kultura
Szacunkowy koszt zadania: 7500 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Koncert polskiej gwiazdy rocka na Rock-Time 2019 (nr 94/19)

Skrócony opis zadania: Organizacja koncertu gwiazdy polskiej sceny muzyki rockowej, pokroju takich artystów jak Organek, TABU, Krzysztof Zalewski czy Piotr Rogucki, w ramach XV Przeglądu Amatorskich Zespołów Studenckich Rock-Time.
Adres: Piastowska 14A, 45-081 Opole
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: edukacja i kultura
Szacunkowy koszt zadania: 10000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Malina - oświetlenie placu zabaw (nr 113/19)

Skrócony opis zadania: Plac zabaw w Malinie jest miejscem często odwiedzanym przez dzieci i rodziny. Jest jedyną taką atrakcją dla najmłodszych na terenie dzielnicy Malina. Kluczowe jest jednak oświetlenie tego placu
Adres: Opole ul. Teligi (działka nr 1289/2)
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: oświetlenie i bezpieczeństwo
Szacunkowy koszt zadania: 10000 zł
Ocena formalna: Negatywna
Uwagi: Brak oświadczeń

zadanie odrzucone

Uwagi: Negatywna ocena formalna

Mural - wizerunek opolskiej Karolinki (nr 13/19)

Skrócony opis zadania: Mural- na elewacji budynku w dzielnicy Starego Miasta
Adres: ul.Krakowska 26,elewacja od strony Filharmonii
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: edukacja i kultura
Szacunkowy koszt zadania: 10000 zł
Ocena formalna: Negatywna
Uwagi: Brak oświadczeń, brak listy poparcia

zadanie odrzucone

Uwagi: Negatywna ocena formalna.

Ptaki miasta - nowe budki i tablice edukacyjne (nr 25/19)

Skrócony opis zadania: W ramach zadania na terenie Opola zamontowane zostaną nowe budki lęgowe (głównie lub wyłącznie dla pustułek i jerzyków) oraz tablice edukacyjne poświęcone tematowi prawidłowego dokarmiania ptaków oraz informujące o tym, jakie ich gatunki możemy spotkać w mieście.
Adres: ul. Piastowska, wyspa Bolko, inne (gł. osiedla mieszkaniowe lub ich okolice)
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: edukacja i kultura
Szacunkowy koszt zadania: 10000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Sport integruje (nr 119/19)

Skrócony opis zadania: Planowana jest organizacja zajęć sportowych z różnych dyscyplin dla mieszkańców Opola połączona z warsztatami edukacyjnymi z zakresu zdrowego odżywiania. Dodatkowym elementem będzie Fit Piknik mający na celu integrację lokalnej społeczności i promocję zdrowego stylu życia
Adres: szczepanowice-wójtowa wieś
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: sport, w tym architektura sportowa
Szacunkowy koszt zadania: 10000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Kampania „Masz klasę? – ustąp miejsca” (nr 98/19)

Skrócony opis zadania: Linie komunikacyjne w Opolu są obsługiwane przez 94 autobusy MZK. Zmiana oznakowania (miejsc siedzących) przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz starszych w autobusach MZK w Opolu na kolor niebieski (taki jak koperty parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych)
Adres: Opole
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: ochrona zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Szacunkowy koszt zadania: 10000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Osiedlowy klub łuczniczy Szczepanowice (nr 26/19)

Skrócony opis zadania: Projekt zakłada powołanie osiedlowego klubu łuczniczego, w którym mieszkańcy dzielnicy Szczepanowice-Wójtowa Wieś, a w szczególności jej najmłodsi mieszkańcy, będą mogli poznać podstawy łucznictwa sportowego oraz doskonalić swoje umiejętności w tym zakresie.
Adres: Wróblewskiego 7, 45-760 Opole
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: sport, w tym architektura sportowa
Szacunkowy koszt zadania: 9999 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Uwagi: Wskazanie we wniosku wykonawcy oraz warunku dotacji dla określonego podmiotu.

Niedzielny Food Market "Śniadanie na trawie" (nr 107/19)

Skrócony opis zadania: Niedzielny Food Market "Śniadanie na trawie" to wydarzenie łączące ekobazar, targ śniadaniowy, giełdę winyli, bookcrossing oraz eventy kulturalne np. koncerty, DJ sety, wystawy.
Adres: Park Nadodrzański, ul. Powstańców Śląskich 28
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: inne
Szacunkowy koszt zadania: 10000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Piknik Piastowski (nr 69/19)

Skrócony opis zadania: Piknik Piastowski to impreza promująca Opole poprzez jego średniowieczną historię. Podczas pikniku uczestnicy poznają lokalne dzieje w czasach istnienia grodu oraz w pierwszych wiekach istnienia miasta. Zobaczą też jak wyglądało w tym czasie życie w innych rejonach Europy.
Adres: Plac Wolności
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: edukacja i kultura
Szacunkowy koszt zadania: 10000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Seniorzy za pan brat z tabletem i telefonem (nr 18/19)

Skrócony opis zadania: Zadanie polega na przeprowadzeniu 200 godzin szkolenia z obsługi tabletów oraz telefonów komórkowych. Celem zadania jest nauczenie osób korzystających z zadania czynności, które są dla nich przydatne (pozwalają oszczędzić czas, pieniądze, zwiększyć możliwości kontaktu z rodziną, znajomymi)
Adres: Centrum Informacyjno-Edukacyjne „SENIOR”, ul. Nysy Łużyckiej 7a, 45-034 Opole
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: działania na rzecz seniorów
Szacunkowy koszt zadania: 10000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Piknik Łuczniczy (nr 43/19)

Skrócony opis zadania: Impreza promować będzie tradycyjne łucznictwo jako atrakcyjną formę rekreacji i rekonstrukcji historii. Tory łucznicze dla publiczności dadzą możliwość strzelania w różnych konwencjach i z różnych typów łuków, zaś same łuki będą mieć siłę odpowiednią dla osób w różnych grupach wiekowych.
Adres: Park na Osiedlu Armii Krajowej
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: edukacja i kultura
Szacunkowy koszt zadania: 10000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Modernizacja przejścia przy Ozimskiej 95 (nr 65/19)

Skrócony opis zadania: Zadanie ma na celu modernizację istniejącego przejścia dla pieszych. Zdaniem wnioskodawcy należy zmodernizować istniejące przejście przez umieszczenie go w innym miejscu.
Adres: skrzyżowanie ulic Ozimskiej z T. Rejtana i Jakuba Kani. Ozimska 95. Droga wojewódzka nr 423 (przy zjeździe z wiaduktu).
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: oświetlenie i bezpieczeństwo
Szacunkowy koszt zadania: 3630 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie odrzucone

Uwagi: Przejścia dla pieszych lokalizuje się w obszarze skrzyżowania. Nie należy przenosić przejścia, ponieważ celem podróży jest ul. Kani. Przesunięcie przejścia nie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, ponieważ główną przyczyną zdarzeń jest nadmierna prędkość oraz nieuprawniony przejazd rowerzystów. Zadanie jest niezgodne z § 1 ust. 9 oraz § 2 Regulaminu ds. BO. Komisja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ustaliła, że w celu poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych należy wykonać sygnalizację świetlną.

Wiaty na przystankach Piastowska-Korfantego (nr 53/19)

Skrócony opis zadania: Zadanie ma na celu zakup i montaż wiat przystankowych na istniejących przystankach w celu podniesienia komfortu korzystających z komunikacji miejskiej.
Adres: ul. Piastowska
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: komunikacja miejska
Szacunkowy koszt zadania: 10000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie odrzucone

Uwagi: Zadanie otrzymało ocenę negatywną, ze względu na to, że nie ma technicznej możliwości posadowienia wiat przystankowych w tej lokalizacji ze względu na duże zagęszczenie infrastruktury podziemnej oraz zbyt małą szerokość chodnika.

Odkomarzanie metodą ekologiczną (nr 114/19)

Skrócony opis zadania: Zadanie ma na celu ochronę zagrożonych gatunków nietoperzy (w Polsce występuje ich ponad 20 gatunków). Dodatkowym celem zadania jest odkomarzanie metodą ekologiczną.
Adres: Wyspa Bolko, Wyspa Pasieka, Bulwary Nadodrzańskie, Nabrzeże Kanału Młynówka, okolice Kamionki Piast, kąpielisko Bolko, kamionka Odra 1
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: tereny zielone i nasadzenia
Szacunkowy koszt zadania: 3200 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Dodatkowa deratyzacja w Opolu (nr 108/19)

Skrócony opis zadania: Dodatkowa deratyzacja ma podnieść jakość życia opolan poprzez zmniejszenie ilości szkodliwych gryzoni w mieście.
Adres: Miasto Opole
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: ochrona zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Szacunkowy koszt zadania: 10000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Piłkarski przystanek autobusowy (nr 99/19)

Skrócony opis zadania: Przedmiotem zadania jest stworzenie piłkarskiego przystanku autobusowego na ulicy Niemodlińskiej w sąsiedztwie centrum piłkarskiego Football Park w Opolu. Przystanek będzie miał piłkarski charakter i będzie elementem promocji piłki nożnej jak i sportu w mieście Opolu.
Adres: przystanek autobusowy Niemodlińska-Szkoła, Niemodlińska 54
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: komunikacja miejska
Szacunkowy koszt zadania: 10000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie odrzucone

Uwagi: Zadanie otrzymało ocenę negatywną, ponieważ wartość kosztów utrzymania rocznie przekracza 30% wartości inwestycji.

Darmowy turniej piłkarski dla dzieci (nr 63/19)

Skrócony opis zadania: Proponowane zadanie to organizacja i przeprowadzenie turnieju piłki nożnej dla dzieci z roczników 2008, 2009, 2010, 2011 z drużyn (klubów sportowych i akademii) działających na terenie miasta Opola.
Adres: ul. Hallera 6 45-867 Opole
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: sport, w tym architektura sportowa
Szacunkowy koszt zadania: 10000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Darmowe zajęcia sportowe dla rodzica z dzieckiem (nr 77/19)

Skrócony opis zadania: Zadanie zakłada organizację darmowych zajęć ruchowych z elementami piłki nożnej dla dzieci w wieku 2-4 lata. Zadanie potrwa przez 10 tygodni (10 jednostek treningowych) i obejmie 4 grupy treningowe – każda po 10 uczestników. Zajęcia odbywają się w hali Football Park przy ul. Hallera 6 w Opolu.
Adres: ul. Hallera 6 45-867 Opole
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: sport, w tym architektura sportowa
Szacunkowy koszt zadania: 10000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

JC – warsztaty tańca izraelskiego (nr 82/19)

Skrócony opis zadania: budowanie i naprawianie relacji Polsko – Żydowskich poprzez krzewienie kultury tańców izraelskich (warsztaty)
Adres: Opole
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: sport, w tym architektura sportowa
Szacunkowy koszt zadania: 10000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

JC – kurs alpha (nr 46/19)

Skrócony opis zadania: organizowanie kursów Alpha – światowej inicjatywy wolnej wymiany poglądów w świetle powszechnie przeważającej kultury i wiary chrześcijańskiej
Adres: Opole
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: edukacja i kultura
Szacunkowy koszt zadania: 10000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

JC – zupa dla ubogich (nr 100/19)

Skrócony opis zadania: pomoc ubogim i bezdomnym mieszkańcom Opola poprzez zakup foodtruck’a, ambulansu oraz organizowanie świąt dla ubogich
Adres: Opole
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: inne
Szacunkowy koszt zadania: 10000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Kosze na psie odchody z zasobnikiem worków (nr 4/19)

Skrócony opis zadania: Sprzątanie po psie to nie tylko kwestia utrzymania czystości i estetycznego wyglądu miejsc publicznych. Chodzi również o zdrowie innych ludzi oraz zwierząt. Odchody czworonogów mogą zawierać szkodliwe bakterie, takie jak pierwotniaki czy larwy licznych pasożytów.
Adres: Opole, lokalizacja wskazana przez Urząd
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Szacunkowy koszt zadania: 10000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Przedszkoliada na Zaodrzu (nr 124/19)

Skrócony opis zadania: Zgłaszana inicjatywa to jednodniowa przedszkoliada dla dzieci w wieku 5-9 lat organizowana na powstającym boisku przy ul. Hallera 6 w Opolu. Zadanie będzie adresowane do dzieci i ich rodzin i będzie dla nich dostępne nieodpłatnie.
Adres: ul. Hallera 6 45-867 Opole
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: sport, w tym architektura sportowa
Szacunkowy koszt zadania: 10000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Aqua senior (nr 24/19)

Skrócony opis zadania: Gimnastyka dla seniorów na basenie to znakomity sposób, by starsi mieszkańcy Opola zadbali o swoje zdrowie i kondycję. Adresowana jest do osób po 60 r.ż. które chcą poprawić swoje samopoczucie oraz sprawność fizyczną. Bezpłatne zajęcia w wodzie są świetną alternatywą spędzania wolnego czasu.
Adres: Opole
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: działania na rzecz seniorów
Szacunkowy koszt zadania: 9750 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Bal seniorów – integracja osób starszych (nr 101/19)

Skrócony opis zadania: Zadanie polega na organizacji Balu Seniorów na co najmniej 350 osób. Celem balu jest integracja mieszkańców Opola należących do różnych środowisk senioralnych oraz mieszkańców nowo przyłączonych dzielnic. Bal jest również doskonałą okazją do zachęcenia osób samotnych do udziału w życiu społ. miasta.
Adres: Opole
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: działania na rzecz seniorów
Szacunkowy koszt zadania: 10000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Centrum Życzliwości. (nr 57/19)

Skrócony opis zadania: Wolontariusze skupieni w Centrum Życzliwości 60+ będą pomagać opolanom w wieku pow. 60 r.ż., którzy ze względu na wiek oraz stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają wsparcia w codziennym życiu. Dlatego rozbudowana zostanie sieć wykwalifikowanych wolontariuszy chętnych
Adres: Opole
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: działania na rzecz seniorów
Szacunkowy koszt zadania: 8000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Otwarcie biblioteki „Kibice Razem” - Etap I (nr 87/19)

Skrócony opis zadania: Celem zadania jest stworzenie miejsca chętnie odwiedzanego przez osoby w różnym wieku, gdzie mogłyby rozwijać swoje pasje, zainteresowania i pogłębiać wiedzę. Docelową grupę odbiorców będą stanowić kibice sportowi oraz dzieci, ale biblioteka będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych.
Adres: Dokładny adres: Opole, ul. Plebiscytowa 18 – lokal stanowiący własność miasta, w którym powstaje ośrodek „Kibice Razem” Odry Opole
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: edukacja i kultura
Szacunkowy koszt zadania: 10000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Aqua radość. Aqua sprawność. Aqua senior (nr 10/19)

Skrócony opis zadania: Projekt gimnastyki w wodzie skierowanym do seniorów, którzy mają trudności z uprawnianiem innych form aktywności. Woda stwarza komfortowe i prawie nieograniczone warunki do usprawniania
Adres: Kryta Pływalnia MOSiR Opole, ul. Ozimska 48B, 45-368 Opole
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: działania na rzecz seniorów
Szacunkowy koszt zadania: 10000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Fitness medyczny seniorów - gimnastyka ze smovey (nr 20/19)

Skrócony opis zadania: Fitness medyczny seniorów to zespół działań skierowany do mieszkańców miasta Opola w wieku 55+. Gimnastyka z przyborem smovey i nie tylko to zbiór różnych aktywności ruchowych dostosowanych merytorycznie i metodycznie dla tej grupy. Nadrzędnym celem zadania jest aktywizacja seniorów miasta Opola.
Adres: ul. Katowicka 68, 45-061
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: działania na rzecz seniorów
Szacunkowy koszt zadania: 10000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

INFOLINIA: 77-44-61-568

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE