Budżet Obywatelski 2020

LISTA PROJEKTÓW
ZGŁOSZONYCH DO URZĘDU

ZADANIA DZIELNICOWE

liczba zgłoszonych zadań: 58

ZADANIA DZIELNICOWE - REJON I
Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle

liczba zgłoszonych zadań: 4

Przebudowa drogi wraz z budową chodnika oraz pętli autobusowej przy ul. Świerkli-etap I (nr 28/20)

Skrócony opis projektu: Przebudowa drogi wraz budową chodnika przy ul. Świerkli w kierunku lasu (o długości ok.700 m) łącznie z budową pętli autobusowej -etap I. W ramach etapu 1 zostanie wykonany 30% ww. zakresu (projekt na całość +realizacja przebudowy drogi wraz z budowa chodnika na dł. 245m)
Dokładny adres: Opole ul. Świerkli
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Zakładany koszt projektu: 500000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną (nr 77/20)

Skrócony opis projektu: Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem Sali Wiejskiej ze sceną. Jest opracowany projekt, znajduje się w Miejskim Zarządzie Lokali Komunalnych w Opolu ul. Ozimska 19
Dokładny adres: 45-920 Opole Wolności 91 Sala Wiejska
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: inne
Zakładany koszt projektu: 500000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

Renowacja Kapliczki pw. Najświętszej Maryi Panny w Opolu Czarnowąsach (nr 80/20)

Skrócony opis projektu: Zabytkowa kapliczka usytuowana przy ul. Wolności wymaga całkowitej renowacji. Został opracowany zakres prac renowacyjnych, oraz wycena prac konserwatorskich, który znajduje się w Wydziale Kultury i Współpracy Zagranicznej Urzędy Miasta Opola.
Dokładny adres: 45-920 Opole, ul. Wolności pomiędzy posesjami 19 i 21 nr działki 2204/105
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: inne
Zakładany koszt projektu: 50000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

Remont sali spotkań w Świerklach (nr 84/20)

Skrócony opis projektu: Remont Modernizacja sali
Dokładny adres: Opole, ul. Świerkli 2
Charakter projektu: NIEINWESTYCYJNY - tzw. „projekt miękki”, Temat projektu: inne
Zakładany koszt projektu: 300000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

ZADANIA DZIELNICOWE - REJON II
Krzanowice, Wróblin, Zakrzów

liczba zgłoszonych zadań: 2

Opolski Ogród Dendrologiczny – realizacja (nr 42/20)

Skrócony opis projektu: Zgłoszone zadanie zakłada etap realizacji przedsięwzięcia, koncentrującego się na dogłębnej rewitalizacji dawnego parku z wykorzystaniem jego potencjału w celu ochrony bioróżnorodności oraz kształtowania i promowania postaw proekologicznych.
Dokładny adres: Opole dz. Wróblin ul. Mikołaja
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: tereny zielone i nasadzenia
Zakładany koszt projektu: 290000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

Poprawa jakości chodników w dzielnicy Zakrzów (nr 58/20)

Skrócony opis projektu: Zakończenie remontu chodników w dzielnicy Zakrzów, ulice Michała Korneckiego; Teodora Gleńska (prawa i lewa strona ulicy).
Dokładny adres: Gleńska , Michała Korneckiego
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Zakładany koszt projektu: 150000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

ZADANIA DZIELNICOWE - REJON IV
Armii Krajowej

liczba zgłoszonych zadań: 5

Bezpieczny chodnik - wzdłuż ul. Skautów Opolskich - Osiedle Armii Krajowej (nr 56/20)

Skrócony opis projektu: Zadanie dot. wymiany starych płytek chodnikowych na kostkę brukową dot. odcinku od skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów do Żłobka nr 9 w Opolu przy Skautów Opolskich 6 - ok. 800 m2
Dokładny adres: ul. Skautów Opolskich - dwie strony jezdni (odcinek od skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów do Żłobka nr 9 przy ul. Skautów Opolskich 6)
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Zakładany koszt projektu: 200000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

Pomnik Opolskiego Inspektoratu Armii Krajowej kryptonim "Skorpion" (nr 68/20)

Skrócony opis projektu: Budowa pomnika upamiętniającego działający w Opolu Inspektorat AK będący częścią Okręgu Śląskiego Armii Krajowej.
Dokładny adres: Park na osiedlu Armii Krajowej
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: edukacja i kultura
Zakładany koszt projektu: 50000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

Poprawienie jakości powietrza w Parku Osiedlowym poprzez jego nawilżenie (nr 71/20)

Skrócony opis projektu: Ciek wodny "potok górski" na skarpie Górki od placu zabaw + fontanna-kaskada przy skrzyżowaniu alejek zasilane w obiegu zamkniętym wodą gromadzoną w zbiorniku podziemnym. Ciek otoczony podwójnym rzędem róży pomarszczonej-chroni przed przypadkowym wpadnięciem.
Dokładny adres: "Górka śmierci"-Park na Osiedlu AK
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Zakładany koszt projektu: 70000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Negatywna
Uzasadnienie: Górka Śmierci z parku AK stanowi atrakcję zarówno latem jak i w okresie zimowym do zjeżdżania np: na sankach. Wykonanie instalacji wskazanej w złożonym wniosku mogłoby stanowić zagrożenie dla użytkowników górki, w szczególności dzieci.

Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Stefana Grota Roweckiego wraz z uporządkowaniem parkowania (nr 82/20)

Skrócony opis projektu: Remont chodnika przy ul. Stefan Roweckiego (część południowa) z oddzieleniem części dla pieszych (kostka) i rowerzystów (asfalt).
Dokładny adres: ul. Stefana Grota Roweckiego
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Zakładany koszt projektu: 100000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

Tężnia Solankowa w parku na osiedlu Armii Krajowej (nr 103/20)

Skrócony opis projektu: Projekt zakłada budowę tężni solankowej o przybliżonych wymiarach 11 m x 1,3 m x 3,65 m (ewentualnie okrągłej) wraz z ławeczkami, koszami na śmieci, nasadzeniami, itp. w parku na osiedlu Armii Krajowej od strony "Domu Złotej Jesieni".
Dokładny adres: park na osiedlu Armii Krajowej
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Zakładany koszt projektu: 220000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Negatywna
Uzasadnienie: Koszt realizacji znacznie przekracza wysokość środków możliwą do przyznania dla zgłoszonego zadania w Budżecie Obywatelskim Opola.

ZADANIA DZIELNICOWE - REJON V
Gosławice, Malinka

liczba zgłoszonych zadań: 5

Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice, do działań w trudno dostępnym terenie. (nr 4/20)

Skrócony opis projektu: Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego typu quad dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu-Gosławicach. Do podejmowania szybkich interwencji ratowniczych w miejscach trudno dostępnych.
Dokładny adres: Opole, ul. Wiejska 58a
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: oświetlenie i bezpieczeństwo
Zakładany koszt projektu: 150000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

Oświetlenie ulic Dolnośląskiej i Górnośląskiej (nr 5/20)

Skrócony opis projektu: instalacja czterech lamp ulicznych LED solarnych.
Dokładny adres: Dolnośląska 1-19; Górnośląska 1-23
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: oświetlenie i bezpieczeństwo
Zakładany koszt projektu: 80000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

Opole walczy ze smogiem - łąka antysmogowa Gosławice. (nr 15/20)

Skrócony opis projektu: Projekt ma na celu zagospodarowanie nieużytku o powierzchni 5.730 m2. Polega na zasianiu łąki kwietnej, posadzeniu 100 szt. roślin zimozielonych oraz zbudowaniu ścieżek skracających drogę do przystanków. Łąka jest tańszą alternatywą dla miejskich trawników, skutecznie absorbuje pyły z powietrza.
Dokładny adres: ul. Tarnopolska / Koszalińska (1109/7, 1109/17, 1110/1, 1110/11)
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: tereny zielone i nasadzenia
Zakładany koszt projektu: 220000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Negatywna
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja niemożliwa do realizacji. Brak zgody na zmianę lokalizacji.

Budowa ogrodzenia Parku Edukacyjno-Sensorycznego w Opolu (nr 41/20)

Skrócony opis projektu: Zabudowa granic Parku Edukacyjnego-Sensorycznego w Opolu przy ul. Tarnopolskiej. Ogrodzenie panelowe (wysokość 150 cm, tj. 120 cm panelu oraz 30 cm płyty).
Dokładny adres: ul. Tarnopolska
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: oświetlenie i bezpieczeństwo
Zakładany koszt projektu: 50000 zł
Uwagi: Projekt nie uzyskał wymaganego progu poparcia.

Ocena formalna: Negatywna

Ogólnodostępne zajęcia piłkarskie dla mieszkańców dzielnicy nr V oraz wszystkich mieszkańców Opola (nr 69/20)

Skrócony opis projektu: Całoroczne ogólnodostępne treningi piłkarsko ogólnorozwojowe dla mieszkańców dzielnicy nr V oraz miasta Opola
Dokładny adres: Opole ul.Pużaka 25,45-272
Charakter projektu: NIEINWESTYCYJNY - tzw. „projekt miękki”, Temat projektu: sport, w tym architektura sportowa
Zakładany koszt projektu: 150000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

ZADANIA DZIELNICOWE - REJON VI
Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina

liczba zgłoszonych zadań: 4

Rekreacyjno-sportowe festyny rodzinne (nr 43/20)

Skrócony opis projektu: Cykl rekreacyjno sportowych festynów rodzinnych dla społeczności lokalnej dzielnicy VI, Kolonia Gosławicka, Grudzice, Malina, mających na celu integrację społeczności lokalnej oraz promocję aktywnego, wspólnego spędzania czasu rodziców i dzieci.
Dokładny adres: Szarotki 1A Opole
Charakter projektu: NIEINWESTYCYJNY - tzw. „projekt miękki”, Temat projektu: sport, w tym architektura sportowa
Zakładany koszt projektu: 150000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Morcinka do ul. Częstochowskiej (nr 45/20)

Skrócony opis projektu: Budowa ścieżki rowerowej łączącej ulice: Morcinka,Grudzicka, Tysiąclecia, Częstochowska.
Dokładny adres: Opole, Morcinka, Grudzicka, Tysiaclecia, Częstochowska
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Zakładany koszt projektu: 510000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

Tężnia solankowa pomiędzy ul. Tysiąclecia a Krokusów (nr 49/20)

Skrócony opis projektu: Działanie tężni solankowej polega na rozpylaniu roztworu wody z solą, która spływając po ułożonych wewnątrz konstrukcji gałązkach tarniny - wytwarza swoisty mikroklimat. Osoby przebywające w pobliżu zażywają inhalacji, oczyszczając drogi oddechowe i eliminując skutki smogu.
Dokładny adres: Opole pomiędzy ul. Tysiąclecia a Krokusów.
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: inne
Zakładany koszt projektu: 510000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

Zdrowie i wspólny wypoczynek mieszkańców Dzielnicy VI - Malina, Grudzice, Kolonia Gosławicka - etap 1 (nr 61/20)

Skrócony opis projektu: Stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji mieszkańców dzielnicy 6.
Dokładny adres: ul. Olimpijska / ul.Borowskiego / ul. Gajowa
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Zakładany koszt projektu: 510000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

ZADANIA DZIELNICOWE - REJON VII
Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska

liczba zgłoszonych zadań: 4

Oświetlenie ulicy Metalowej (nr 26/20)

Skrócony opis projektu: Oświetlenie ul Metalowej
Dokładny adres: ul. Metalowa
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: oświetlenie i bezpieczeństwo
Zakładany koszt projektu: 120000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

Powiększenie kąpieliska Bolko (nr 92/20)

Skrócony opis projektu: Poszerzenie plaży i kąpieliska Bolko. Wyczyszczenie części podwodnej z konarów i innych zanieczyszczeń. Wydzielenie większej przestrzeni do kąpieli i plażowania. Wykonanie kolejnych miejsc do grillowania i dodatkowe przebieralnie całoroczne.
Dokładny adres: ul. M. z Jemielnicy Opole
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Zakładany koszt projektu: 460000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Srebrnej (nr 98/20)

Skrócony opis projektu: Budowa (utwardzenie) miejsc postojowych przy ul Srebrnej oraz przełożenie chodnika na odcinku przyległych miejsc postojowych.
Dokładny adres: Opole ulica Srebrna
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Zakładany koszt projektu: 150000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

Plac zabaw ulica Srebrna (nr 102/20)

Skrócony opis projektu: Budowa placu zabaw przy ulicy Srebrnej osiedle " Metalchem "
Dokładny adres: Ulica Srebrna
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Zakładany koszt projektu: 150000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

ZADANIA DZIELNICOWE - REJON VIII
Śródmieście

liczba zgłoszonych zadań: 6

QlWiata (nr 10/20)

Skrócony opis projektu: Wiata rowerowa blisko ważnych instytucji kultury. Dzięki realizacji tego wniosku każdy, kto wybierze rower aby dotrzeć do teatru czy galerii będzie mógł go bezpiecznie pozostawić.
Dokładny adres: ul. Augustyna Kośnego 32 Opole
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Zakładany koszt projektu: 50000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Negatywna
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja niemożliwa do realizacji. Brak alternatywnego miejsca ustawienia wiaty

Wymiana chodnika wzdłuż ulicy Bolesława Prusa (nr 12/20)

Skrócony opis projektu: Wymiana nawierzchni chodnika po obu stronach ulicy Bolesława Prusa wraz z wykonaniem niskich krawężników.
Dokładny adres: ulica Bolesława Prusa w Opolu, 45-362
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Zakładany koszt projektu: 170000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

Rewitalizacja placu przy skrzyżowaniu ulic Ozimskiej z Plebiscytową część 2. (nr 13/20)

Skrócony opis projektu: Rewitalizacja placu na rogu ulic Ozimskiej i Plebiscytowej część 2 polegająca na przeznaczeniu środków na kolejny etap realizacji projektu, który wygrał w poprzednim roku Budżetu Obywatelskiego. Ważne, by mieszkańcy mieli swoje zielone miejsce, w którym można spędzać wolny czas.
Dokładny adres: Róg ulicy Ozimskiej i Plebiscytowej
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Zakładany koszt projektu: 100000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

PP nr 28 - budowa placu zabaw (nr 53/20)

Skrócony opis projektu: Zagospodarowanie placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 28 w celu podniesienia bezpieczeństwa i atrakcyjności zabaw dzieci z przedszkola oraz zamieszkujących w najbliższej okolicy. Stworzenie możliwości do zabaw ruchowych w atrakcyjnym otoczeniu oraz alternatywy dla gier komputerowych.
Dokładny adres: 45-056 Opole, Plac Teatralny 3
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Zakładany koszt projektu: 90000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Negatywna
Uzasadnienie: Grunt nie jest pod opieką Gminy, a jedynie zarządcy czyli przedszkola. Zgodnie z Uchwałą Nr VI/110/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu, zadania inwestycyjne na terenach placówek oświaty podelgają wyłączeniu.

Poprawa wjazdu na posesję sześciu kamienic (ul.: Prusa, Plebiscytowa, Kraszewskiego) (nr 54/20)

Skrócony opis projektu: Naprawa wjazdu na posesję 6 kamienic od ulicy B.Prusa na ulicę Kraszewskiego.
Dokładny adres: Ulica Prusa i Kraszewskiego - numer działki ewidencyjnej 45/24 OPOLE
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Zakładany koszt projektu: 60000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

BO2020 Śródmieście, promocja i ochrona zdrowia (nr 101/20)

Skrócony opis projektu: Projekt zakłada porady dietetyczne dla 100 osób (mieszkańców rejonu nr8 Opola-Śródmieście). Badania pokazują, ze około 25% społeczeństwa ma nadwagę lub otyłość, a z tym potem wiążą się jeszcze inne choroby dieto zależne. Wizyta u dietetyka da dobry przykład innym.
Dokładny adres: Adama Mickiewicza 1, 46-020 Opole
Charakter projektu: NIEINWESTYCYJNY - tzw. „projekt miękki”, Temat projektu: ochrona zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Zakładany koszt projektu: 100000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

ZADANIA DZIELNICOWE - REJON IX
Stare Miasto

liczba zgłoszonych zadań: 9

Przywrócenie zegara na budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu (nr 2/20)

Skrócony opis projektu: Montaż podświetlanego zegara nawiązującego do urządzenia, które znajdowało się na pięknej przedwojennej klinkierowej elewacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu.
Dokładny adres: ul. Książąt Opolskich 21, 45 - 005 Opole
Charakter projektu: NIEINWESTYCYJNY - tzw. „projekt miękki”, Temat projektu: inne
Zakładany koszt projektu: 10000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

Rozbudowa przystani strażackiej, wsparcie jednostki OSP ORW w Opolu. (nr 9/20)

Skrócony opis projektu: Rozbudowa przystani strażackiej zakłada zakupienie oraz zamontowanie nowego pomostu dzięki, któremu będziemy mogli przyjmować w większej ilości Opolan jak i przybyłych turystów uprawiających sporty wodne. Przystań to miejsce rozrywki, w którym możesz popływać kajakiem lub zwodować łódkę.
Dokładny adres: budowlanych 1
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: edukacja i kultura
Zakładany koszt projektu: 150000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

Miejskie poidełka dla ludzi i zwierząt (nr 30/20)

Skrócony opis projektu: Miejskie poidełka mają zapewnić mieszkańcom i turystom dostęp do bezpłatnej, czystej wody pitnej.
Dokładny adres: Dzielnica Stare Miasto: przy Moście im. Ireny Sendlerowej, deptak (ulica Krakowska), Mały Rynek
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Zakładany koszt projektu: 50000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Negatywna
Uzasadnienie: Rezygnacja wnioskodawcy ze zgłoszenia projektu. Zadanie realizowane aktualnie przez WIK.

Zielony przystanek na Oleskiej 1 wraz z nowym chodnikiem za przystankiem (nr 31/20)

Skrócony opis projektu: Zmiana istniejącego przystanku na "zielony" tzn. z zielonym retencyjnym dachem roślinnym oraz ścianą pnączy zimozielonych oraz wykonanie chodnika za przystankiem.
Dokładny adres: Oleska 1
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: inne
Zakładany koszt projektu: 50000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

Remont chodnika wokół skweru przy ul. Pułaskiego, Luboszyckiej (obok przychodni "Śródmieście") (nr 52/20)

Skrócony opis projektu: Remont chodnika wokół skweru przy ul. Pułaskiego, Luboszyckiej i Waryńskiego (obok przychodni "Śródmieście")
Dokładny adres: ul. Pułaskiego, Luboszycka
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Zakładany koszt projektu: 150000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

Rewitalizacja podwórza przy Rynek 16-23 (nr 74/20)

Skrócony opis projektu: Rewitalizacja podwórza przy Rynek 16-23 (Pierzeja Wschodnia) wraz z zakupem i montażem wiaty śmietnikowej.
Dokładny adres: Rynek 16-23
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: inne
Zakładany koszt projektu: 75000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

Zielone przystanki w Opolu (nr 76/20)

Skrócony opis projektu: Zielone przystanki pozwolą wprowadzić więcej zieleni w przestrzeni Opola. Idea projektu polega na budowie ok. 3 (w zależności od wyceny jednego przystanku) wiat przystankowych pełnych zieleni: otoczonych trawą, obsadzonych sukulentami i innymi roślinami odpornymi na warunki atmosferyczne.
Dokładny adres: Plac Kopernika, ul. Sienkiewicza, ul. Oleska.
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: tereny zielone i nasadzenia
Zakładany koszt projektu: 50000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

Bezpłatne warsztaty rozwijania kreatywności i przedsiębiorczości (nr 109/20)

Skrócony opis projektu: Celem głównym przedsięwzięcia jest możliwość bezpłatnego rozwijania kreatywności i przedsiębiorczości, naturalnych predyspozycji poprzez szereg zadań i warsztatów prowadzonych według metodologii wypracowanej przez Fundację Kwitnące Talenty
Dokładny adres: ul. Barlickiego 13
Charakter projektu: NIEINWESTYCYJNY - tzw. „projekt miękki”, Temat projektu: edukacja i kultura
Zakładany koszt projektu: 70000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

Rewitalizacja podwórza przy ul Krakowskiej 43 i 41 (nr 111/20)

Skrócony opis projektu: Rewitalizacja podwórka przy ul. Krakowskiej 41 i 43 : częściowa wymiana nawierzchni podwórza oraz zagospodarowanie terenów zielonych.
Dokładny adres: Opole, Krakowska 43 i 41
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Zakładany koszt projektu: 150000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

ZADANIA DZIELNICOWE - REJON X
Nadodrze

liczba zgłoszonych zadań: 3

Modernizacja wybiegu dla psów przy ulicy Łąkowej (nr 14/20)

Skrócony opis projektu: Wyposażenie wybiegu dla psów przy ulicy Łąkowej w przeszkody dla zwierząt
Dokładny adres: Ulica Łąkowa
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Zakładany koszt projektu: 25000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Negatywna
Uzasadnienie: Zbyt mało miejsca na wskazanym terenie. Teren podmokły, zlokalizowany zbyt blisko stopy wału.

Oświetlenie placu rekreacyjno- zabawowego przy ulicy Spychalskiego (nr 33/20)

Skrócony opis projektu: Celem zadania jest montaż 6 lamp celem oświetlenia nowo budowanego placu zabaw na tym terenie
Dokładny adres: Opole, teren ul. Spychalskiego między wałem przeciwpowodziowym a blokami od 3,3a do 5-7 na ul. Łąkowej
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: oświetlenie i bezpieczeństwo
Zakładany koszt projektu: 50000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

Remont boiska sportowego przy ul. Łąkowej (nr 34/20)

Skrócony opis projektu: Celem zadania jest wykonanie modernizacji obiektu do gier zespołowych.
Dokładny adres: Opole, teren ogrodzony metalowymi przęsłami przy ulicy Łąkowej 3. Wymiary boiska ok. 37,0 m x 18,0 m. Wysokość 3,5 m
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: sport, w tym architektura sportowa
Zakładany koszt projektu: 60000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

ZADANIA DZIELNICOWE - REJON XI
Zaodrze

liczba zgłoszonych zadań: 8

Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze (nr 47/20)

Skrócony opis projektu: Kontynuacja zadania realizowanego w bieżącym roku. Na terenie Zaodrza posadzone zostaną nowe drzewa i krzewy, zamontowane zostaną stojaki, wiaty rowerowe i przyrządy do ćwiczeń.
Dokładny adres: Dambonia, Koszyka, Krapkowicka i in.
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: tereny zielone i nasadzenia
Zakładany koszt projektu: 180000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

Poprawa jakości życia, komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców bloku przy ul.Chopina i Pl.Różyckiego (nr 79/20)

Skrócony opis projektu: Wyrównanie płyt chodnikowych wzdłuż ul. Chopina i pl. Różyckiego ( przeprowadzenie remontu tych chodników).
Dokładny adres: ul.Chopina Pl.Różyckiego
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Zakładany koszt projektu: 180000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

Przedszkoliada na Zaodrzu (nr 85/20)

Skrócony opis projektu: Zgłaszana inicjatywa to jednodniowa przedszkoliada dla dzieci w wieku 5-9 lat organizowana na nowym boisku przy ul. Hallera 6 w Opolu. Zadanie będzie adresowane do dzieci i ich rodzin i będzie dla nich dostępne nieodpłatnie.
Dokładny adres: ul. Hallera 6 45-867 Opole
Charakter projektu: NIEINWESTYCYJNY - tzw. „projekt miękki”, Temat projektu: sport, w tym architektura sportowa
Zakładany koszt projektu: 11000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

Darmowe zajęcia sportowe dla rodzica z dzieckiem (nr 86/20)

Skrócony opis projektu: Zadanie zakłada organizację darmowych zajęć ruchowych z elementami piłki nożnej dla dzieci w wieku 2-4 lata. Zadanie potrwa przez 10 tygodni(10 jednostek treningowych)i obejmie 4 grupy treningowe, każda po 10 uczestników. Zajęcia odbywają się w hali Football Park przy ul. Hallera 6 w Opolu.
Dokładny adres: ul. Hallera 6 45-867 Opole
Charakter projektu: NIEINWESTYCYJNY - tzw. „projekt miękki”, Temat projektu: sport, w tym architektura sportowa
Zakładany koszt projektu: 11000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

Darmowe letnie półkolonie piłkarskie dla dzieci (nr 89/20)

Skrócony opis projektu: Fundacja Football Academy Group od 10 lat zajmuje się szkoleniem dzieci i młodzieży w piłce nożnej. W szkółce na co dzień trenuje ponad 250 młodych piłkarzy w wieku 4-12 lat. Od kilku lat w okresie wakacyjnym Fundacja organizuje ponadto wypoczynek dla dzieci w ramach piłkarskich półkolonii.
Dokładny adres: ul. Hallera 6 45-867 Opole
Charakter projektu: NIEINWESTYCYJNY - tzw. „projekt miękki”, Temat projektu: sport, w tym architektura sportowa
Zakładany koszt projektu: 100000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

Darmowy turniej piłkarski dla dzieci (nr 90/20)

Skrócony opis projektu: Proponowane zadanie to organizacja i przeprowadzenie turnieju piłki nożnej dla dzieci z roczników 2009, 2010, 2011, 2012 z drużyn (klubów sportowych i akademii) działających na terenie miasta Opola.
Dokładny adres: ul. Hallera 6 45-867 Opole
Charakter projektu: NIEINWESTYCYJNY - tzw. „projekt miękki”, Temat projektu: sport, w tym architektura sportowa
Zakładany koszt projektu: 11000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

Bezpieczne Zaodrze- monitoring Zaodrza ( w tym nowych placów zabaw ) (nr 104/20)

Skrócony opis projektu: Założenie monitoringu w oznaczonych punktach zapobiegnie dewastacji nowo postawionych i doposażonych placów zabaw dla dzieci oraz poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Zaodrza.
Dokładny adres: ul. Koszyka - przy przejściu podziemnym, Prószkowska pomiędzy blokami ( nowy plac zabaw), Wojska Polskiegoy plac zabaw), Dambonia ( pętla-pasaż) ,
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: oświetlenie i bezpieczeństwo
Zakładany koszt projektu: 180000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

Zaodrze w zgodzie z przyrodą - Relaks na leżakach pośród zieleni! (nr 108/20)

Skrócony opis projektu: Utworzenie stref relaksu i odpoczynku w postaci montażu wygodnych drewnianych leżaków , obsadzeniu wokół zielonym żywopłotem z drzew o gatunku grab, uzupełnienie o nasadzenia w postaci wielosezonowych kwitnących krzewów.
Dokładny adres: Terenach rekreacyjno - wypoczynkowe w dzielnicy Zaodrze, pozostających w zarządzaniu MZLK w Opolu
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: tereny zielone i nasadzenia
Zakładany koszt projektu: 100000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

ZADANIA DZIELNICOWE - REJON XII
Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski

liczba zgłoszonych zadań: 5

Modernizacja pomieszczenia kuchni i sali w OSP Sławice (nr 22/20)

Skrócony opis projektu: remont pomieszczenia kuchni z wymianą wszystkich instalacji, wyposażenie w potrzebne sprzęty, zakup stołów, ław z oparciem i krzeseł do sali OSP
Dokładny adres: ul. Strażacka 13, 45-960 Opole
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: inne
Zakładany koszt projektu: 200000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

Budowa zadaszonej sceny, dwóch wiat i miejsca do grilowania w Pałacowym Parku w Sławicach (nr 23/20)

Skrócony opis projektu: Budowa dwóch wiat, zadaszonej sceny, oraz grilla betonowego na terenie Parku . Obiekty te mają być kontynuacją architektonicznego zagospodarowania przestrzeni Parku, który już od szeregu lat stanowi miejsce spotkań i imprez o charakterze kulturalnym dla mieszkańców dzielnicy Sławice.
Dokładny adres: Park Pałacowy Opole – Sławice ul. Opolska
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Zakładany koszt projektu: 200000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

Zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania na paliwo gazowe w budynku wielofunkcyjnym OSP Wrzoski (nr 48/20)

Skrócony opis projektu: Montaż i instalacja centralnego ogrzewania na paliwo gazowe w budynku wielofunkcyjnym OSP Wrzoski przy ul. Wrocławskiej 242.
Dokładny adres: Wrocławska 242
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: inne
Zakładany koszt projektu: 270000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

Na ratunek! - defibrylator dla każdej dzielnicy! (nr 63/20)

Skrócony opis projektu: Zakup i umieszczenie defibrylatorów w newralgicznych, najczęściej uczęszczanych miejscach w rejonie; w tym obiektów sportowych i szkół. Wyraźne oznaczenie miejsca, odpowiednie zabezpieczenie urządzenia (skrzynki zewnętrzne). Przeprowadzenie szkoleń prawidłowego ich użytkowania.
Dokładny adres: wyznaczone miejsca w rejonie XII dla 4 dzielnic: Półwieś, Bierkowice, Sławice, Wrzoski
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: ochrona zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Zakładany koszt projektu: 60000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

Zielone dzielnice - nasadzenia drzew i krzewów (nr 96/20)

Skrócony opis projektu: Nasadzenie drzew i krzewów w rejonie 4 dzielnic - Bierkowice, Półwieś, Sławice i Wrzoski. Dodatkowo postawienie w wskazanych miejscach ławek oraz koszy na śmieci. Uzupełnienie oświetlenia parkingu między Kościołem a Policją oraz na boisku i placu zabaw w Bierkowicach
Dokładny adres: miejsca i działki wskazane we wniosku
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: tereny zielone i nasadzenia
Zakładany koszt projektu: 88000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

ZADANIA DZIELNICOWE - REJON XIII
Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów

liczba zgłoszonych zadań: 3

Muzycznie, Paradnie i Zgrabnie - Parada Orkiestr Dętych (nr 6/20)

Skrócony opis projektu: Organizacja Parady Orkiestr Dętych dla mieszkańców dzielnicy nr 13 oraz wszystkich mieszkańców Opola i gości spoza Opola.
Dokładny adres: ul. Roberta Morysa 18, Opole, 45-767
Charakter projektu: NIEINWESTYCYJNY - tzw. „projekt miękki”, Temat projektu: edukacja i kultura
Zakładany koszt projektu: 200000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

Doposażenie remizy i zakup sprzętu dla OSP Opole - Szczepanowice (nr 25/20)

Skrócony opis projektu: Zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu - Szczepanowicach.
Dokładny adres: ul. Stawowa 8, 45-763 Opole
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: inne
Zakładany koszt projektu: 120000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

Wymiana chodnika przy ulicy Wróblewskiego na odcinku poczta - rondo. (nr 39/20)

Skrócony opis projektu: Wymiana chodnika w Opolu przy ulicy Walerego Wróblewskiego na odcinku pomiędzy budynkiem poczty, a rondem przy ulicy Stawowej.
Dokładny adres: Opole ulica Walerego Wróblewskiego
Charakter projektu: INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”, Temat projektu: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Zakładany koszt projektu: 130000 zł

Ocena formalna: Pozytywna
Ocena merytoryczna: Pozytywna

INFOLINIA: 77-44-61-568

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE