plik foto id: 1400010336

Szczegóły Projektu

Numer projektu: 20/23

Nazwa projektu:

Rowerem na malinę

Dokładny adres:

Groszowicka 55-66

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 41, id działki: 166101_1.0059.AR_3.41

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

Ul. Groszowicka 55-66, Opole

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON VI (od 10 000 do 650 000 zł - Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Zestawienie kosztów:

1.Budowa drogi 350m długosci X 120cm szerokości420 000.00 zł
2.Dokuemntacja projektowa25 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 445 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Inwestycja „Rowerem na Malinę” ma na celu zapewnienie bezpiecznej drogi dla cyklistów poruszających się z północnej i zachodniej części miasta na wypoczynek rekreacyjny wokół jezior Malina.

Szczegółowy opis projektu:

Inwestycja pieszo-rowerowa w dzielnicy Grudzice, która służyć może wszystkim mieszkańcom Opola. Wybudowanie na ulicy Groszowickiej pomiędzy nr 55-66 ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 120cm na długości 350m. Droga umożliwi komunikację rowerową z terenami rekreacyjnymi zapewniając tym samym bezpieczeństwo dla Opolan jak i bezpieczne dotarcie do szkoły podstawowej dzieci. W chwili obecnej droga przy ul. Groszowickiej jest w stanie wymagającym remontu, pozbawiona chodnika.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Ciąg drogi rowerowej znajdować się będzie na ul. Groszowickiej od skrzyżowania z ul. Młodej Polski do skrzyżowania z ul. Łukasiewicza. Długość ścieżki to 350m, szerokość 120cm. Obecnie drogę tę przemierza bardzo wielu rowerzystów podążających właśnie na jeziora Malina ze szczególnym natężeniem w lecie i w weekendy. Droga umożliwi także dobrą komunikację z drogami rowerowymi i lokalnymi prowadzącymi do innych atrakcyjnych miejsc rekreacyjnych na terenie miasta Opola takich jak: jezioro „Bolko” (przez dzielnicę Nowa Wieś Królewska) i wyspa Bolko (wzdłuż Odry), a także z dzielnicami: Kolonia Gosławicka, Os. Malinka i Os. Armii krajowej. Ponadto, dojazd do szkoły podstawowej zlokalizowanej przy ulicy Groszowickiej będzie bezpieczniejszy dla dzieci do niej uczęszczających, których będzie przybywać również ze względu na rozbudowę zabudowy jednorodzinnej wokół.

Ogólnodostępność projektu:

Droga publiczna. Dostępność cały rok.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Negatywna

Uwagi:

Projekt zakłada wykonanie dokumentacji projektowej i realizacji ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Groszowickiej na długości ok 350m. Wnioskodawca chce wykonać ciąg pieszo rowerowy o szerokości 120cm, co jest niezgodne z obowiązującym prawem. Ciągi pieszo rowerowe powinny mieć szerokość 3m.Istniejąca szerokość przedmiotowej drogi waha się od 5-7m na odcinku gdzie nie obowiązuje MPZP dł. Ok 225m. W celu realizacji zadania należy skorzystać ze specustawy ZRID (zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej -na rozbudowę drogi polegającej na budowie ścieżki pieszo rowerowej. Wiązałoby się to z potrzebą przejęcia gruntów prywatnych w celu poszerzenia pasa drogowego. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją na ww. zakres nie jest możliwy do wykonania w jednym roku budżetowym ze względu na obszerny zakres prac. Prace projektowe w przypadku dokumentacji projektowych zgodnie ze specustawą trwają, co najmniej 18 miesięcy a sama realizacja to okres 8 miesięcy nie wliczając procedury przetargowej na wybór wykonawcy (ok. 6 miesięcy). Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową ww. zakresu nie jest możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym. Szacunkowy koszt opracowania dokumentacji to koszt ok. 68 000zł. Realizacja ww. zakresu to koszt ok. 840 000zł. W związku z powyższym zapytano wnioskodawcę o możliwość zmiany zadania. Jednak nie uzyskano takiej zgody.