plik foto id: 1400010336

Szczegóły Projektu

Numer projektu: 18/23

Nazwa projektu:

Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działce przy ul. Kaliskiej 6-12.”

Dokładny adres:

Opole ul. Kaliska 6-12

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

137 , 143/4

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON V (od 10 000 do 490 000 zł - Gosławice, Malinka)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Zestawienie kosztów:

1.• Utwardzenie istniejących miejsc parkingowych wraz z wykonaniem nowych.480 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 480 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Wykonanie nowych miejsc parkingowych w obrębie działki 137 przy budynku wielorodzinnym Kaliska 6-12, utwardzenie istniejących miejsc postojowych wraz z wytyczeniem miejsc parkingowych.

Szczegółowy opis projektu:

Po oddaniu do użytkowania nowego budynku przy ulicy Kaliskiej jak również budynku usługowego przy ulicy Bielskiej 31, zauważyliśmy narastający problem z parkowaniem samochodów w obrębie ulicy Kaliskiej w Opolu. Mieszkańcy budynków przy ulicy Kalskiej, klienci lokali usługowych jak również goście naszych lokatorów skarżą się na brak możliwości pozostawienia samochodów.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Po oddaniu do użytkowania nowego budynku przy ulicy Kaliskiej jak również budynku usługowego przy ulicy Bielskiej 31, zauważyliśmy narastający problem

Ogólnodostępność projektu:

• mieszkańców budynków wielorodzinnych przy ulicy Kaliskiej oraz Bielskiej w Opolu.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna

Uwagi:

Wniosek możliwy do realizacji w jednym roku budżetowym. Kwota we wniosku wystarczająca do zrealizowania zadania