plik foto id: 1400010336

Szczegóły Projektu

Numer projektu: 16/23

Nazwa projektu:

lampy led doświetlające przejście dla pieszych na malince

Dokładny adres:

przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Cieszyńska z ul. Piotrkowską

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 128/59, id działki: 166101_1.0073.AR_1.128/59

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

przejście dla pieszych na ul. Cieszyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Piotrkowską od strony stacji benzynowej Schell

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON V (od 10 000 do 490 000 zł - Gosławice, Malinka)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

oświetlenie i bezpieczeństwo

Zestawienie kosztów:

1.2 lampy LED40 000.00 zł
2.dokumentacja projektowa10 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 50 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

zamontowanie 2 lamp led doświetlających przejście dla pieszych

Szczegółowy opis projektu:

wykonanie dokumentacji projektowej, zamontowanie 2 lamp LED oraz podłączenie do zasilania

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

skrzyżowanie ulic Piotrkowskiej i Cieszyńskiej jest bardzo ruchliwym miejscem, jednocześnie mieszkańcy dzielnicy przechodzą przez przejście w kierunku przystanku autobusowego, do sklepów, kościoła. Po zmroku, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym przechodzący przez przejście piesi są mało widoczni. Doświetlenie skrzyżowania znacznie poprawi bezpieczeństwo w tym miejscu. Jednocześnie nowoczesne lampy LED nie będą zużywać dużej ilości energii elektrycznej.

Ogólnodostępność projektu:

projekt ogólnodostępny przez cały rok

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Negatywna

Uwagi:

Aktualnie Miasto zawarło umowę na realizację przedmiotowego zadania.