plik foto id: 1400010336

Szczegóły Projektu

Numer projektu: 14/23

Nazwa projektu:

,,Projekt Czas dla MAMY- w Opolu mamy”

Dokładny adres:

Wyspa Bolko

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

Nr 91 obręb Nowa Wieś Królewska

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: TAK

Szczegóły lokalizacji:

Wyspa Bolko/ Centrum Dialogu Obywatelskiego lub Centrum Aktywizacji Społecznej

Kategoria projektu:

OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 000 do 1 300 000 zł)

Charakter projektu:

NIEINWESTYCYJNY - tzw. „projekt miękki”

Temat projektu:

inne

Zestawienie kosztów:

1.Koszt prowadzenia zajęć, animacji9 150.00 zł
2.Koszt projekcji filmowych2 000.00 zł
3.zakup nagłośnienia2 000.00 zł
4.zakup usługi cateringowej na spotkania17 000.00 zł
5.zakup materiałów i sprzętu typu maty, medale i przyrządów Smovey14 000.00 zł
6.wynagrodzenie np. psychologa, pedagoga, doradcy rodzinnego, pediatry, rehabilitanta3 500.00 zł
7.Usługa wynajęcia fotobudki600.00 zł
8.Promocja zadania pn. ,,Projekt Czas dla MAMY- w Opolu mamy” (usługa wykonania: plakatów, ulotek, roll-upu, broszury informacyjnej)1 750.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 50 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

1. Skrócona charakterystyka projektu: Bycie mamą to wyzwanie. Mnóstwo szczęścia ale też szereg obowiązków i brak czasu na dbanie o swoje zdrowie, pasje i relacje z innymi. W ramach Projektu ,,Czas dla MAMY- w Opolu mamy” planuje się zrealizować następujące działania:  ĆWICZĄCA SUPER MAMA Planuje się zorganizować na Wyspie Bolko imprezę sportowo – integracyjną zajęcia z jogi, fitness, Zumby oraz z użyciem przyrządów Smovey dla mam z terenu Miasta Opola.  ,,CZAS DLA MAMY – KREATYWNIE DZIECI - Z UŚMIECHEM IM DAMY” Podczas zajęć fitness, jogi, Zumby oraz z użyciem przyrządów Smovey organizowanych dla mam planuje się zorganizować dla dzieci bezpłatny plenerowy pokazów filmów animowanych, uzupełnionych programem animacyjnym (np. wielkie bańki, modelowanie balonów, quizy filmowe). W tym czasie mamy będą mogły uczestniczyć w zajęciach jogi, fitness oraz ZUMBY, a dzieci będą pod opieką animatorów (opiekunów).  Utworzenie pierwszego w Opolu ,,Klubu MAMA w Opolu” ,,Klub Mama w Opolu” to spotkania przedpołudniowe dla mam pozostających z dziećmi w domu na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, które:  chcą zadbać o siebie,  dowiedzieć się czegoś o rozwoju dzieci,  rozwinąć umiejętności wychowawcze,  spędzić miło czas w przyjaznej, swobodnej atmosferze,  spotkać inspirujące osoby,  wzmocnić wiarę we własne umiejętności macierzyńskie i zaufać swojej intuicji,  wymienić doświadczenia z innymi mamami,  mieć dostęp do porad specjalistów.

Szczegółowy opis projektu:

W ramach Projektu ,,Czas dla MAMY- w Opolu mamy” planuje się zrealizować następujące działania:  ĆWICZĄCA SUPER MAMA Na Wyspie Bolko w Opolu planuje się zorganizować zajęcia z jogi, fitness, Zumby oraz z użyciem przyrządów Smovey dla mam z terenu Miasta Opola. Joga rozciąga mięśnie, poprawia mobilność stawów, uspokaja i wycisza organizm, a to tylko niektóre z jej zalet. Podczas treningu jogi ćwiczy się nie tylko ciało, ale także umysł, ponieważ dzięki poprawnej technice przeponowego oddychania oraz medytacji uspokajamy myśli i koncentrujemy się na obecnej chwili. Badania potwierdzają pozytywny wpływ jogi na nasze ciało, umysł i emocje. Oprócz poprawy sprawności fizycznej mamy będą miały okazję oderwać się od rutyny dnia codziennego. Taka forma spędzania czasu umożliwi im ,,wyjście do ludzi”, poznanie nowych mam, porozmawianie z ,,kimś” dorosłym. Odpowiednia dawka ruchu oraz różnego rodzaju ćwiczenia fizyczne w tym Zumba, fintnes oraz z przy użyciu przyrządów Smovey jest nie tylko zaleceniem, ale również modą, co widać na każdym kroku. Staramy się odnaleźć między obowiązkami chwilę na spacer, ćwiczenia gimnastyczne czy uprawianie ulubionego sportu. Nie da się ukryć, że trochę ruchu może znacznie poprawić samopoczucie. Osoby, uprawiające sport, bądź po prostu wykonujący regularnie serię ćwiczeń, mają zdecydowanie lepszą kondycję. Co ważne, trening dodaje nam sił witalnych i motywacji do działania. Z tego powodu wszyscy, którzy żyją aktywnie wyglądają młodziej, a przy tym sprawiają wrażenie bardziej wypoczętych.  Spotkanie w plenerze – Wyspa Bolko w Opolu - Koszt trenera Jogi, Fitness, Zumby oraz ćwiczenia z użyciem przyrządów Smovey spotkanie x 3 h x 200 zł = 600 zł - Koszt animatora = 9 animatorów (opiekunów) x 1 spotkanie x 3 h x 150 zł = 4 050,00 zł Organizacja: czerwiec lub lipiec Pozostałe wydatki:  zakup 50 szt. mat jogi kauczukowa z antypoślizgową powłoką (koszt 1 szt. 80 zł) = 4.000,00 zł  zakup nagłośnienia dla instruktora jogi, fitness oraz Zumby = 2000,00 zł  zakup usługi cateringowej (woda mineralna, napoje, przekąski dla dzieci na zajęcia jogi, fitness oraz Zumby = 10 000 zł  zakup przyrządów Smovey = 14 szt. x 500,00 zł =7.000,00 zł  usługa wykonania medali dla mam uczestniczących w zajęciach - 3000 zł Łącznie 30.650 zł  ,,CZAS DLA MAMY – KREATYWNIE DZIECI - Z UŚMIECHEM IM DAMY” Podczas zajęć fitness, jogi oraz Zumby organizowanych dla mam planuje się zorganizować dla dzieci bezpłatny plenerowy pokaz filmów animowanych, uzupełnionych programem animacyjnym (np. wielkie bańki, modelowanie balonów, quizy filmowe). Dzięki zaproponowanej animacji uczestnicy zostaną włączeni we wspólną zabawę, która zwiększy integrację grupy. Celem projektu jest integracja społeczności lokalnej poprzez stworzenie miejsca spotkań w postaci plenerowego kina. Repertuar i tematyka spotkania dobrane zostaną tak, by mogły zainteresować zarówno dzieci jak i młodzież a szeroki i zróżnicowany wachlarz tematyczny pozwoli trafić do grup o różnych zainteresowaniach. W tym czasie mamy będą mogły uczestniczyć w zajęciach jogi, fitness, Zumby oraz z użyciem przyrządów Smovey a dzieci będą pod opieką animatorów. Zajęcia w plenerze (Wyspa Bolko)  Koszt projekcji filmowych (opłata licencyjna za film, obsługa techniczna i logistyka wydarzenia) = 2000 zł jeden seans filmowy  Usługa gastronomiczna w trakcie pokazów (drobny poczęstunek - popcorn plus napoje dla uczestników) = 2000 zł x 3 godziny = 2.000 zł  Usługa wynajęcia fotobudki – 1 spotkanie na Wyspie Bolko = 600 zł Łącznie: 4600,00 zł  Utworzenie pierwszego w Opolu ,,Klubu Mama w Opolu” ,,Klub Mama w Opolu” to spotkania przedpołudniowe dla mam pozostających z dziećmi w domu na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, które:  chcą zadbać o siebie,  dowiedzieć się czegoś o rozwoju dzieci,  rozwinąć umiejętności wychowawcze,  spędzić miło czas w przyjaznej, swobodnej atmosferze,  spotkać inspirujące osoby,  wzmocnić wiarę we własne umiejętności macierzyńskie i zaufać swojej intuicji,  wymienić doświadczenia z innymi mamami,  mieć dostęp do porad specjalistów. W czasie spotkań, oprócz wymiany doświadczeń, mamy będą miały możliwość spotkania ze specjalistami np. psychologami, pedagogiem, doradcą rodzinnym, pediatrą, rehabilitantem, animatorem zabaw dziecięcych, nauczycielami piosenek i kołysanek. Dzieci będą mogły przebywać z mamami, które jeśli zechcą, będą mogły skorzystać z pomocy opiekunek. Spotkania Klubu Mama w Opolu organizowane będą raz w miesiącu np. w Sali Centrum Dialogu Obywatelskiego lub Centrum Aktywizacji Społecznej. Spotkania Klubu mam będą integrowały społecznie. Choć macierzyństwo daje wiele szczęścia i radości to jednak często nie wystarcza. Mamy pragną realizować swoje pasje, spotykać się, wymieniać doświadczenia. - zakup usługi cateringowej 5 mc x 1000 zł = 5.000 zł - wynagrodzenie trzech animatorów (opiekunek) = 5 mc x 1 spotkanie x 2 h x 150 zł X 3 animatorów = 4 500 zł - wynagrodzenie np. psychologa, pedagoga, doradcy rodzinnego, pediatry, rehabilitanta = 5 mc x 1 spotkanie x 2 h x 350 zł = 3 500. Łącznie: 13 000 zł Inne koszty: Promocja zadania pn. ,,Projekt Czas dla MAMY- w Opolu mamy” (usługa wykonania: plakatów, ulotek, roll-upu, broszury informacyjnej) 1750, 00 zł. Łącznie koszty: 50.000 zł

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Polityka prorodzinna w Polsce nie funkcjonuje według jednolitych standardów. Jej rozwiązania realizowane są w różnorodnych formach, w zależności od możliwości i kreatywności władz lokalnych jako odpowiedzi na diagnozowane potrzeby mieszkańców. Polityka społeczna jest dbaniem o ciągły rozwój polityki prorodzinnej. Na przestrzeni kolejnych lat obserwujemy, jak wiele dobrych praktyk w zakresie wsparcia rodziny w samorządach jest realizowanych. Dla rozwoju nowych praktyk dedykowanych rodzinom konieczne jest budowanie stabilnych struktur oraz poczucia bezpieczeństwa w obszarze rozwiązań z zakresu polityki społecznej. Polityka rodzinna na poziomie samorządowym ma na celu rozwój rodziny bez względu na jej status materialny. Działania te nie przynoszą natychmiastowych efektów. Prowadzi się je w długofalowym, narodowym czy też państwowym interesie. Choć bywa kosztowna, stanowi najlepszą inwestycję w przyszłość kraju. W Mieście Opolu został przyjęty uchwałą Nr II/25/18 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. Program „Opolska Rodzina” na lata 2019-2029, który jest dokumentem perspektywicznym, określającym kierunki prowadzonej polityki prorodzinnej. Celem głównym Programu jest promowanie wartości rodzinnych w społeczności lokalnej oraz kształtowanie wśród mieszkańców Miasta Opola właściwych postaw i zachowań, sprzyjających szeroko rozumianej integracji z osobami niepełnosprawnymi. Program przyczyni się również do wspierania rodziny w wypełnianiu podstawowych funkcji, tworzenia odpowiednich warunków do życia i rozwoju dziecka oraz samodzielnego, godnego i aktywnego życia seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Realizacja programu ,,Opolska Rodzina" w okresie długofalowym to wsparcie rodziny w samodzielnym wypełnianiu funkcji, tworzenie warunków do życia i rozwoju rodzin, budowanie przyjaznego klimatu dla rodziny a tym samym dalszemu wyludnianiu się miast. Większa integracja społeczna wszystkich mieszkańców Opola bez względu na ich wiek, sprawność fizyczną i sytuację ekonomiczną jest jednym z priorytetów podejmowanych działań w ramach polityki prospołecznej.

Ogólnodostępność projektu:

ogólnodostępny

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna

Uwagi:

Projekt ,,Czas dla Mamy - w Opolu mamy" spełnia wszystkie wymagania merytoryczno - formalne określone w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Opola oraz wpisuje się w realizowane w Mieście Opolu działania prorodzinne.