plik foto id: 1400010336

Szczegóły Projektu

Numer projektu: 10/23

Nazwa projektu:

REMONT ALEJEK SPACEROWYCH NA TERENIE PARKU OSIEDLOWEGO

Dokładny adres:

Park Miejski na Osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 1284/10, id działki: 166101_1.0055.AR_21.1284/10

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

Park Miejski na Osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON IV (od 10 000 do 280 000 zł - Armii Krajowej)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Zestawienie kosztów:

1.Remont alejek parkowych280 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 280 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Przeprowadzenie kompleksowego remontu wybranych fragmentów alejek spacerowych w parku na osiedlu im. Armii Krajowej. Poprzez to park stanie się miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla każdego mieszkańca. Jednolita i równa nawierzchnia umożliwi również komfortowe uprawianie szeregu aktywności fizycznych tj. spacerowanie, bieganie, jazda na rowerze, rolkach, wrotkach, deskorolkach, hulajnogach. Remont powinien obejmować naprawę konstrukcji alejek oraz położenie nowej, wysokiej jakości nawierzchni asfaltowej.

Szczegółowy opis projektu:

Remont alejek spacerowych w parku miejskim ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób użytkujących tę infrastrukturę, a także dostosowanie tego miejsca do wymogów rekreacyjnych, sprzyjających uprawnianiu szeregu aktywności fizycznym tj. spacerowanie, bieganie, jazda na rowerze, rolkach, wrotkach, deskorolkach, hulajnogach, dla których ważna jest jednolita i równa nawierzchnia. Inwestycja w żadnym stopniu nie powinna zakłócić obecnego charakteru tego miejsca i nie powinna wkraczać na teren aktualnych obszarów zieleni. Układ oraz ilość alejek powinny pozostać niezmienione. Zakres prac powinien obejmować kompletny remont konstrukcji wraz z podbudową i wymianą nawierzchni asfaltowej. Nowa nawierzchnia powinna być położona z trwałego, odpornego na czynniki atmosferyczne asfaltu drobnoziarnistego, być równa i jednolita na całej swej długości oraz nie powinna zawierać wystających i nierównych elementów infrastruktury, progów łączeniowych oraz studzienek. Na mapach stanowiących załączniki do niniejszego wniosku, zaznaczono alejki objęte zadaniem. Remont powinien objąć odcinki, których łączna długość to dystans około 300 m, co daje w przybliżeniu powierzchnię około 1 200 m2. Zakres remontu powinien maksymalnie wykorzystać kwotę możliwą do pozyskania w ramach niniejszego zadania. Szczegółowy zakres odcinków objętych zadaniem, został zaznaczony na mapie poglądowej, stanowiącej załącznik do niniejszego wniosku. Park osiedlowy jest miejscem ogólnodostępnym dla każdego mieszkańca, jest zlokalizowany w centralnej części osiedla mieszkaniowego, w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się dwie szkoły podstawowe PSP 5 i PSP 29, dom dziennego pobytu „Złota Jesień” oraz pętla autobusowa, do której prowadzą linie autobusowe niemal z każdego zakątka w mieście. Biorąc pod uwagę inwestycję instalacji oświetlenia oraz monitoringu parku, która miała miejsce pod koniec 2015 roku, po wykonaniu remontu alejek mieszkańcy uzyskają dostęp do w pełni zadbanej i bezpiecznej oraz uniwersalnej infrastruktury rekreacyjnej, dostępnej dla każdego o każdej porze. Może to stanowić istotny czynnik zadbania o swoją kondycję fizyczną dla osób bardzo zajętych pracą zawodową w ciągu dnia. Lepsza infrastruktura rekreacyjna sprzyja również idei propagowania kultury fizycznej i ruchu na świeżym powietrzu wśród mieszkańców miasta.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

W Opolu brakuje infrastruktury posiadającej wysokiej jakości trasy przyjazne do uprawiania różnych aktywności fizycznych. Alejki parkowe są użytkowane od blisko 30 lat i od momentu powstania, nie były jeszcze remontowane. Poza tym jakość ich wykonania w ówczesnym czasie, również pozostawia wiele do życzenia. Powoduje to, że z roku na rok ich stan się coraz bardziej pogarsza. Bieżący asfalt jest już znacznie zużyty, powierzchnia jest nierówna, chropowata, gruboziarnista oraz w wielu miejscach widoczne są ubytki. Jest to przyczyną coraz częściej występujących urazów wśród osób aktywnie z niej korzystających.

Ogólnodostępność projektu:

Park jest miejscem dostępnym o każdej porze dla każdego mieszkańca.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna

Uwagi:

Opinia pozytywna w stosunku do tras zaznaczonych na załączniku kolorem pomarańczowym.