plik foto id: 1400010336

Szczegóły Projektu

Numer projektu: 8/23

Nazwa projektu:

Plac zabaw na placu mickiewicza

Dokładny adres:

Plac Mickiewicza

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 64, id działki: 166101_1.0103.AR_47.64

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

Plac Mickiewicza teren zielony na działce nr 64

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON VIII (od 10 000 do 320 000 zł - Śródmieście)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura

Zestawienie kosztów:

1.Plac zabaw50 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 50 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Budowa placu zabaw na Placu Mickiewicza

Szczegółowy opis projektu:

Budowa placu zabaw na terenie zielonym na Placu Mickiewicza, działka 64. Na placu zabaw znajdować będą się 3 rodzaje ślizgawek tj. dla najmłodszych (1-3 lata) oraz dwie dla starszych dzieci (3 i więcej lat). Ponadto huśtawka dla najmłodszych (6m -3 lata) i starszych dzieci (3+). Ponadto bujaki tj. Np. Konik czy samochodzik. Ewentualnie, w miarę możliwości , również obiekt służący do wspinaczki dla starszych dzieci

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

W obrębie tej części miasta nie ma w pobliżu żadnego ogólnodostępnego placu zabaw. Należy wskazać, iż w pobliżu Placu Mickiewicza znajduje się żłobek dino oraz 2 publiczne przedszkola. Niewątpliwie więc zlokalizowanie placu zabaw w tym miejscu byłoby uciechą dla najmłodszych, którzy wracając z żłobka/przedszkola chętnie by sie na takim placu zabaw pobawili. Ponadto wokół terenu zielonego zlokalizowane są ławki co jest świetnym rozwiązaniem dla bawiących sie dzieci. Co więcej, teren zielony jest bardzo obszerny a tak naprawdę stoi pusty. Umieszczenie na nim infrastruktury placu zabaw niewątpliwe wpłynie na atrakcyjność tego miejsca.

Ogólnodostępność projektu:

Plac zabaw ogólnodostępny, całorocznie, całodobowo, bezplatnie

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna