plik foto id: 1400010336

Szczegóły Projektu

Numer projektu: 6/23

Nazwa projektu:

Park sensoryczny ze ścianką wspinaczkową i innymi atrakcjami

Dokładny adres:

W pobliżu szkoły podstawowej nr 20 i toru Pumptrack

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 247/10, id działki: 166101_1.0073.AR_6.247/10

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON VI (od 10 000 do 650 000 zł - Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura

Zestawienie kosztów:

1.Park sensoryczny ze ścianką wspinaczkową i innymi atrakcjami420 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 420 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Park sensoryczny ze ścianką wspinaczkową i innymi urządzeniami rekreacyjnymi.

Szczegółowy opis projektu:

Park sensoryczny to miejsce mające wyczulić nasze zmysły i zawierałby tego typu elementy np. ogród kolorów – miejsce pokazujące bogactwo kolorystyczne w przyrodzie na przykładzie nasadzonych roślin. Poprzez kolor, różnorodne faktury pobudza zmysł wzroku, dotyku i węchu. W parku sensorycznym dodatkowo byłyby zamontowane urządzenia rekreacyjne - ścianka wspinaczkowa, urządzenia do ćwiczeń na powietrzu, leżaki betonowe, stół do ping-ponga. Całość oplatałyby ścieżki rekreacyjne i wskazane byłoby oświetlenie terenu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Mieszkańcy szukają miejsc wypoczynku i relaksu, których w Kolonii Gosławickiej jest bardzo mało. Park sensoryczny z urządzeniami do relaksu i ćwiczeń spełniałby ich oczekiwania.

Ogólnodostępność projektu:

Nieodpłatnie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w ciągu całego roku.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna