Szczegóły Projektu

Numer projektu: 19/22

Nazwa projektu:

Wszyscy mają Tężnię - mam i ja

Dokładny adres:

Opole - Kolonia Gosławicka - przy ulicy Gajowej

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 247/10, id działki: 166101_1.0073.AR_6.247/10

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

W pobliżu boiska Rodło i szkoły PSP20 - przylegające do ulicy Gajowej.

Kategoria projektu:

OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 000 do 1 200 000 zł)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura

Zestawienie kosztów:

1.Tężnia500 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 500 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Tężnia to drewniana konstrukcja pokryta gałązkami tarniny, po której spływa roztwór soli z wodą tworząc leczniczą mgiełkę. Pomaga w leczeniu między innymi chorób górnych dróg oddechowych, alergii, infekcji, czy też nadciśnienia.

Szczegółowy opis projektu:

Tężnia solankowa to świetnie miejsce do inhalacji. Dobrze sprawdzi się w przypadku m.in. problemów związanych z drogami oddechowymi, alergii czy nadciśnienia tętniczego. Najbardziej znane tężnie solankowe znajdują się oczywiście w Ciechocinku. Warto jednak wiedzieć, że tego typu obiekty zyskują ostatnio na popularności. Tężnie solankowe znajdziemy więc nie tylko w uzdrowiskach, ale także i w dużych miastach, np. w Warszawie, Łodzi czy Krakowie. Tężnia solankowa, nazywana inaczej gradiernią, to nic innego jak wysoka budowla z drewna i cienkich gałązek — najczęściej z brzozy. Jej podstawą są wbite w ziemię drewniane pale. W środku zaś znajdziemy urządzenie do pompowania wody, dzięki któremu uzyskuje się tak bogate w mikroelementy powietrze. Chodzi m.in. o jod, brom, wapń, magnez, potas, żelazo i sód. Mikroklimat w pobliżu tężni solankowej jest bardzo zbliżony do tego, jakim oddychać możemy nad morzem. Szacuje się, że podczas godzinnej inhalacji w tężni wdychamy tyle samo jodu, co przez 3 dni nad Bałtykiem. Inhalacje w pobliżu tężni solankowej świetnie przeczyszczają drogi oddechowe, co sprawia, że aktywność ta jest polecana zwłaszcza mieszkańcom dużych miast, którzy borykają się na co dzień z problemem smogu. Solanka przyśpiesza odbudowę oraz regenerację naszej błony śluzowej górnych dróg oddechowych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Mieszkańcy potrzebują miejsca wypoczynku na świeżym powietrzu, które będzie pozytywnie wpływało na ich organizm. Z Tężni bezpłatnie będą mogli korzystać osoby w różnym wieku, a ustawione ławki będą sprzyjały zawiązywaniu się sąsiedzkich relacji.

Ogólnodostępność projektu:

Projekt ogólnodostępny nieodpłatnie dla wszystkich przez 24 godziny na dobę i cały rok.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Negatywna

Uwagi:

Wnioskowane zadanie zlokalizowane na obszarze, dla którego przewidziano zagospodarowanie w innej formie - dla terenu sporządzono projekt budowy centrum kulturalno - rekreacyjnego oraz dokonano zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dopuszczony do głosowania: NIE