Szczegóły Projektu

Numer projektu: 16/22

Nazwa projektu:

Projekt innowacja podwórka przy ulicy Reymonta 49 w Opolu

Dokładny adres:

Reymonta 49of podwórko

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 13/38, id działki: 166101_1.0103.AR_53.13/38

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

Projekt obejmuje podwórko przy kamienicach (zaznaczono wyżej) a także przybudowę Reymonta 49 of

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON VIII (od 10 000 do 310 000 zł - Śródmieście)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura

Zestawienie kosztów:

1.Sporządzenie projektu archetektonicznego30 000.00 zł
2.Rozbiórka budynku przy ulicy Reymontaa 49of80 000.00 zł
3.Powstanie piętrowej konstrukcji120 000.00 zł
4.Ławki, huśtawki, piaskownice10 000.00 zł
5.Strefa grillolowania20 000.00 zł
6.Organizacja miejca dla pojemników na śmieci, znaki drogowe5 000.00 zł
7.Oświetlenie, monitoring20 000.00 zł
8.Zielone rośliny10 000.00 zł
9.Chodnik z kostą10 000.00 zł
10.nieprzywidywalne wydatki5 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 310 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Główny cel – stworzenie dobrej infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej w Opolu na podwórku przy ulicy Reymonta 49 poprzez zburzenie przybudowy i zreorganizowanie lokalnego obszaru. Kreacja estetycznego wyglądu podwórka jest możliwa poprzez zaangażowanie zarządu wspólnoty mieszkaniowej, warunkiem koniecznym jest posiadanie środków dofinansowania a także wystarczająca przestrzeń dla organizacji infrastruktury podwórka. Dobra integracja mieszkańców kamienic jest czynnikiem, który sprzyja spadającej liczbie aktów wandalizmu, które jest możliwe także poprzez instalowanie systemu monitoringu podwórka. Miejsca rekreacji i integracji mieszkańców, szczególnie osób starszych i dzieci jest fundamentalnym celem tego projektu; dobry stan kamienic zabytkowych otaczających podwórko będzie pozytywnym skutkiem. Do osiągnięcia celu głównego przybliżają nas cele szczegółowe a mianowicie: dostateczna strefa podwórka dla spaceru z psem; sporządzenie projektu architektonicznego; wystarczająca strefa dla wypoczynku dzieci i osób starszego wieku; dobra reputacja kamienic zabytkowych w historycznym centrum miasta; świadomość mieszkańców kamienicy, iż podwórko jest bezpiecznym miejscem dla najmłodszych; zwiększenie dobrego samopoczucia i zdrowia czworonogów kamienicy; dobre samopoczucie dzieci i osób starszych; swobodna przestrzeń dla młodych rodziców z dziećmi dla spaceru.

Szczegółowy opis projektu:

Sporządzanie projektu architektonicznego. Wyburzenie istniejącej infrastruktury budynku Reymonta 49of, powstanie miejsca wypoczynku dla mieszkańców Opola. Powstanie piętrowej konstrukcji, na poziomie 1 - ławki dla rekreacji dla najmłodszych, ich rodziców i osób starszych, huśtawki, piaskownica, wyodrębniona strefa dla osób palących, oświetlenie i monitoring towarzyszący infrastrukturze, miejsce dla pojemników na śmieci (rozdzielna segregacja) z możliwością zamykania, powstanie chodnika z kostką brukową, nasadzenie roślin zielonych wraz z zielonym chodnikiem, powstanie znaków “strefa ruchu” i wyznaczone linie oddzielające miejsca parkingowe. Na poziomie 2 - strefa grillowania (ze stołem) dla mieszkańców najbliższych kamienic, oświetlenie i monitoring, miejsca dla siedzenia, zielone rośliny w pojemnikach. Projekt spełnia kryteria zawarte w Zasadach Budżetu Obywatelskiego Opola 2022.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

W ostatnich latach obserwuje się pogorszenie stanu infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej dla mieszkańców podwórka przy zabytkowej kamienicy przy ulicy Reymonta 49 w Opolu. Na złą sytuację podwórka składa się wiele przyczyn. Wspólnota mieszkaniowa dla kamienicy przy ulicy Reymonta 49 w Opolu nie wykazuje zaangażowania ani własnej inicjatywy w zakresie ochrony odpowiedniego poziomu infrastruktury podwórka oraz stanu technicznego kamienicy. Ważną przyczyną jest brak dofinansowania oraz wsparcia ze strony władz miasta, których bierność wobec tej sytuacji wpływa na utrwalenia negatywnego stanu rzeczy. Warto także zaznaczyć, że teren, na którym znajduje się podwórko przylegające do kamienicy nie jest własnością wspólnoty mieszkaniowej a jedynie Gminy Opole. Przeszkodą dla modernizacji podwórza jest brak wystarczającej przestrzeni dla organizacji infrastruktury podwórka z powodu istniejącego budynku należącego do Gminy Opole niezamieszkałego przez ludzi, którego stan techniczny kwalifikuje go do rozbiórki. Miejsce dotychczas służyło jako pomieszczenie noclegowe i rozrywkowe dla okolicznych bezdomnych. Abstrahując od wszelkich niedogodności oraz przeciwwskazań w związku z modernizacją podwórka warto też zauważyć, iż do tej pory nie udało się opracować żądnych planów działania w tym zakresie. Niedostateczna integracja mieszkańców w ramach działalności na rzecz poprawy warunków użytkowych kamienicy oraz podwórka przekłada się na brak wypracowanych rozwiązań zaistniałych problemów. Sytuacja podwórka ma niewątpliwie negatywny wpływ na życie mieszańców kamienicy. Wyprowadzanie czworonogów przez mieszańców jest utrudnione z powodu nieodpowiedniego zagospodarowania podwórka. Przekłada się to również na niezadowolenie dzieci i osób starszych z racji ograniczonej strefy dla wypoczynku i rekreacji. Kamienica zyskuje negatywną sławę w oczach wielu mieszkańców i gości Opola. Jest sprawą oczywistą, że wiele osób unika miejsca, w którym znajduje się ta kamienica z obawy na swoje życie, zdrowie i mienie. Podwórko służy także dla potrzeb mieszkańców kamienic Reymonta 47, Reymonta 47B, Reymonta 49/1b, 1 Maja 33/1A. Wyżej wymienione przyczyny powodują szereg skutków. Wygląd podwórka jest nieestetyczny i nie wywołuje przyjemnych skojarzeń. Co gorsza dla ludzi bezdomnych i zażywających środki uzależniające oraz wypróżniających się w miejscach niewskazanych jest miejscem przewlekłego przybywania. Sytuacja ta wpływa na wykreowanie w świadomości mieszkańców kamienicy, iż podwórko jest niebezpiecznym miejscem dla najmłodszych i osób sędziwych. Osoby doświadczone życiowo i dzieci nie mają miejsca dla rekreacji, wypoczynku i integracji w obecnych warunkach. Kwintesencją warunków tu panujących jest stała zwiększająca się liczba aktów wandalizmu. Ograniczenie swobody w związku z obecną kondycją podwórka wpływa negatywnie na spadek dobrego samopoczucia i zdrowia dzieci, osób starszych i czworonogów. Ludzie nie są w stanie wyjść na spacer ani wyprowadzić swoje dzieci z obawy na następstwa mogących ich spotkać oraz braku swobodnej przestrzeni. Rzeczą powszechnie rozumianą jest to, że osoby starsze potrzebują większego spokoju, poczucia bezpieczeństwa i harmonii. Obecny stan podwórka dalece odbiega od pożądanych warunków dla tej grupy osób. Podwórko to nie może być miejscem integracji a co za tym idzie przekazywania pozytywnych wspomnień przez ludzi. Ta niedopuszczalna sytuacja uderza bezpośrednio w portfel mieszkańców kamienicy, obecny stan rzeczy oraz jego pogorszenie przekłada się na spadek ogólnej wartości kamienicy w tym wartości poszczególnych mieszkań. W związku z tym istnieje konieczność natychmiastowych zmian, gdyż aktualna sytuacja jest wielce nieakceptowalna i może prowadzić do większych nieszczęść. W ostatnich latach obserwuje się pogorszenie stanu infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej dla mieszkańców podwórka przy zabytkowej kamienicy przy ulicy Reymonta 49 w Opolu. Na złą sytuację podwórka składa się wiele przyczyn. Wspólnota mieszkaniowa dla kamienicy przy ulicy Reymonta 49 w Opolu nie wykazuje zaangażowania ani własnej inicjatywy w zakresie ochrony odpowiedniego poziomu infrastruktury podwórka oraz stanu technicznego kamienicy. Ważną przyczyną jest brak dofinansowania oraz wsparcia ze strony władz miasta, których bierność wobec tej sytuacji wpływa na utrwalenia negatywnego stanu rzeczy. Warto także zaznaczyć, że teren, na którym znajduje się podwórko przylegające do kamienicy nie jest własnością wspólnoty mieszkaniowej a jedynie Gminy Opole. Przeszkodą dla modernizacji podwórza jest brak wystarczającej przestrzeni dla organizacji infrastruktury podwórka z powodu istniejącego budynku należącego do Gminy Opole niezamieszkałego przez ludzi, którego stan techniczny kwalifikuje go do rozbiórki. Miejsce dotychczas służyło jako pomieszczenie noclegowe i rozrywkowe dla okolicznych bezdomnych. Abstrahując od wszelkich niedogodności oraz przeciwwskazań w związku z modernizacją podwórka warto też zauważyć, iż do tej pory nie udało się opracować żądnych planów działania w tym zakresie. Niedostateczna integracja mieszkańców w ramach działalności na rzecz poprawy warunków użytkowych kamienicy oraz podwórka przekłada się na brak wypracowanych rozwiązań zaistniałych problemów. Sytuacja podwórka ma niewątpliwie negatywny wpływ na życie mieszańców kamienicy. Wyprowadzanie czworonogów przez mieszańców jest utrudnione z powodu nieodpowiedniego zagospodarowania podwórka. Przekłada się to również na niezadowolenie dzieci i osób starszych z racji ograniczonej strefy dla wypoczynku i rekreacji. Kamienica zyskuje negatywną sławę w oczach wielu mieszkańców i gości Opola. Jest sprawą oczywistą, że wiele osób unika miejsca, w którym znajduje się ta kamienica z obawy na swoje życie, zdrowie i mienie. Podwórko służy także dla potrzeb mieszkańców kamienic Reymonta 47, Reymonta 47B, Reymonta 49/1b, 1 Maja 33/1A. Wyżej wymienione przyczyny powodują szereg skutków. Wygląd podwórka jest nieestetyczny i nie wywołuje przyjemnych skojarzeń. Co gorsza dla ludzi bezdomnych i zażywających środki uzależniające oraz wypróżniających się w miejscach niewskazanych jest miejscem przewlekłego przybywania. Sytuacja ta wpływa na wykreowanie w świadomości mieszkańców kamienicy, iż podwórko jest niebezpiecznym miejscem dla najmłodszych i osób sędziwych. Osoby doświadczone życiowo i dzieci nie mają miejsca dla rekreacji, wypoczynku i integracji w obecnych warunkach. Kwintesencją warunków tu panujących jest stała zwiększająca się liczba aktów wandalizmu. Ograniczenie swobody w związku z obecną kondycją podwórka wpływa negatywnie na spadek dobrego samopoczucia i zdrowia dzieci, osób starszych i czworonogów. Ludzie nie są w stanie wyjść na spacer ani wyprowadzić swoje dzieci z obawy na następstwa mogących ich spotkać oraz braku swobodnej przestrzeni. Rzeczą powszechnie rozumianą jest to, że osoby starsze potrzebują większego spokoju, poczucia bezpieczeństwa i harmonii. Obecny stan podwórka dalece odbiega od pożądanych warunków dla tej grupy osób. Podwórko to nie może być miejscem integracji a co za tym idzie przekazywania pozytywnych wspomnień przez ludzi. Ta niedopuszczalna sytuacja uderza bezpośrednio w portfel mieszkańców kamienicy, obecny stan rzeczy oraz jego pogorszenie przekłada się na spadek ogólnej wartości kamienicy w tym wartości poszczególnych mieszkań. W związku z tym istnieje konieczność natychmiastowych zmian, gdyż aktualna sytuacja jest wielce nieakceptowalna i może prowadzić do większych nieszczęść.

Ogólnodostępność projektu:

Beneficjantami ostatecznymi projektu będą mieszkańcy kamienic wokół podwórka przy ulicy Reymonta 49 w Opolu, a mianowicie: dzieci, młodzież, młode małżeństwa, seniorzy, funkcjonariusze państwowi (Straż miejska – blisko podwórka). Ponieważ Gmina Opole jest właścicielem gruntu, który jest tą infrastrukturą podwórka, dlatego prawnym profitentem jest także ten podmiot. Mieszkańcy kamienic najbardziej cierpią z dzisiejszego wyglądu podwórka a także bardzo prawdopodobne jest, że mają zaburzone poczucie piękna. Podwórko służy także dla potrzeb mieszkańców kamienic Reymonta 47, Reymonta 47B, Reymonta 49/1b, 1 Maja 33/1A. Pośrednimi odbiorcami także będą sąsiedzi mieszkańców kamienic a także turyści, goście miasta wojewódzkiego. Podwórko może stać się atrakcją miasta a także dobrym przykładem dla modernizacji podwórek przez innych. Korzystanie z efektów realizacji projektu będzie miało charakter nieodpłatny

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Negatywna

Uwagi:

Brak możliwości wyburzenia budynku przy ul. Reymonta 49of, który konstrukcyjnie jest częścią budynku przy ul. Reymonta 49. Ponadto teren wskazany pod realizację projektu nie spełnia przepisów Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z § 40 ust. 3 : „Odległość placów zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogów § 19 ust. 1”.

Dopuszczony do głosowania: NIE