Szczegóły Projektu

Numer projektu: 15/22

Nazwa projektu:

Prozdrowotna siłownia na świeżym powietrzu przy PLO nr VIII

Dokładny adres:

45-368 Opole ul Ozimska 48a

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 61/5, id działki: 166101_1.0103.AR_47.61/5

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

Teren zielony Publicznego Liceum nr VIII od strony ul Katowickiej

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON VIII (od 10 000 do 310 000 zł - Śródmieście)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

sport, w tym architektura sportowa

Zestawienie kosztów:

1.wykonanie siłowni na świeżym powietrzu (kpl. 5 urządzeń) wraz z dokumentacją projektową60 000.00 zł
2.zakup 2 ławek , montaż2 800.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 62 800.00 zł

Skrócony opis projektu:

Wzbogacenie terenu rekreacyjno - sportowego o siłownię na świeżym powietrzu na ternie Publicznego Liceum nr VIII w celu rozwoju potencjału zdrowia mieszkańców dzielnicy Śródmieście oraz uczniów szkoły.

Szczegółowy opis projektu:

Projekt przewiduje wzbogacenie terenu rekreacyjno-sportowego, na którym zostaną zamontowane urządzenia do ćwiczeń rekreacyjno-siłowych bez względu na stopień sprawności fizycznej. Usytuowanie urządzeń do ćwiczeń fizycznych w sąsiedztwie boiska wielofunkcyjnego dostępnych za darmo niemalże w każdej chwili sprawia, że aktywna, nowoczesna i atrakcyjna forma ruchu powinna stać się naturalną potrzebą spędzania wolnego czasu. Projekt zakłada montaż urządzeń do ćwiczeń oraz ławeczek na świeżym powietrzu. Dodatkowym atutem projektu jest to, że będzie on dostępny dla wszystkich chętnych 12 miesięcy w roku. Budowa takiej siłowni to także nadanie naszemu rejonowi nowej jakości ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej i sportowej .

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Budowa siłowni plenerowej w tym łatwo dostępnym dla mieszkańców miejscu zachęci do aktywnego spędzania wolnego czasu dla całej społeczności lokalnej oraz umożliwi korzystanie z urządzeń uczniom tutejszego liceum. Proponowana budowa siłowni byłaby dużym uatrakcyjnieniem oferty sportowo- rekreacyjnej dla mieszkańców w różnym wieku bez względu na poziom sprawności fizycznej. Utworzenie tego miejsca to szansa na świadome i szeroko rozumiane uczestnictwo w kulturze fizycznej.

Ogólnodostępność projektu:

Obiekt będzie ogólnodostępny , dla wszystkich , cały tydzień , bez ograniczeń czasowych, bezpłatny.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: TAK

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna

Uwagi:

Budowa siłowni plenerowej na terenie PLO nr VIII umożliwi prowadzenie ćwiczeń ruchowych dla każdego mieszkańca miasta, a tym samym zapewni zróżnicowany stopień aktywności fizycznej. Otwarte strefy aktywności to uatrakcyjnienie oferty sportowej skierowanej do mieszkańców w różnym wieku bez względu na poziom sprawności fizycznej.

Dopuszczony do głosowania: TAK