Szczegóły Projektu

Numer projektu: 12/22

Nazwa projektu:

Wymiana oświetlenia ulicznego na led

Dokładny adres:

Opole ul. Stawowa

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 77, id działki: 166101_1.0128.AR_36.77

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: TAK

Szczegóły lokalizacji:

Wzdłuż ul. Stawowej

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON XIII (od 10 000 do 570 000 zł - Chmielowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

oświetlenie i bezpieczeństwo

Zestawienie kosztów:

1.Wymiana opraw oświetleniowych na technologię LED50 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 50 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na technologię LED

Szczegółowy opis projektu:

Wymiana starych opraw oświetleniowych na oprawy LED. Ul. Stawowa przeszła gruntowną modernizację poprawiającą bezpieczeństwo. Niestety niewymieniono opraw oświetlenia ulicznego (na sąsiednich ulicach są już nowoczesne oprawy LED).

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Wymiana opraw poprawy bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów wieczorami i w nocy

Ogólnodostępność projektu:

Projekt ogólnodostępny

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Negatywna

Uwagi:

UM nie ma możliwości wymiany opraw oświetleniowych na istniejących słupach oświetlających ul. Stawową ponieważ właścicielem istniejącej infrastruktury oświetleniowej jest firma Tauron Nowe Technologie.

Dopuszczony do głosowania: NIE