Szczegóły Projektu

Numer projektu: 9/22

Nazwa projektu:

Remont alejek spacerowych w parku osiedlowym

Dokładny adres:

Park Miejski na Osiedlu im. Armii Krajowej (ZWM)

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 1284/10, id działki: 166101_1.0055.AR_21.1284/10

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

Alejki spacerowe w parku miejskim na osiedlu im. Armii Krajowej (ZWM)

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON IV (od 10 000 do 270 000 zł - Armii Krajowej)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Zestawienie kosztów:

1.Remont nawierzchni asfaltowej wraz z korektą podbudowy270 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 270 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Remont alejek parkowych obejmujący wymianę dotychczasowej nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie korekty podbudowy.

Szczegółowy opis projektu:

Remont alejek spacerowych w parku osiedlowym na Osiedlu im. Armii krajowej ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób użytkujących tę infrastrukturę, a także przystosowanie tego miejsca do wymogów rekreacyjnych dla których ważna jest jednolita i równa nawierzchnia. Inwestycja w żadnym stopniu nie powinna zakłócić obecnego charakteru tego miejsca i nie powinna naruszać terenów zielonych. Układ oraz ilość alejek powinny pozostać niezmienione. Zakres prac remontowych powinien obejmować wymianę nawierzchni oraz ewentualne wykonanie korekty podbudowy pod kątem zniwelowania przyczyn powstawania uszkodzeń i nierówności, mające również na celu zabezpieczenie nawierzchni przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Dotychczasowa nawierzchnia alejek parkowych jest użytkowana od blisko 30 lat i nigdy nie była remontowana. Bieżący asfalt jest zużyty, powierzchnia jest nierówna, chropowata, gruboziarnista oraz w wielu miejscach popękana. Jest to przyczyną coraz częściej występujących urazów wśród osób aktywnie z niej korzystających. Nowa nawierzchnia powinna być położona z trwałego, odpornego na czynniki atmosferyczne asfaltu drobnoziarnistego, być równa i jednolita na całej swej długości oraz nie powinna zawierać wystających i nierównych elementów infrastruktury oraz progów łączeniowych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Naprawa infrastruktury oraz poprawa bezpieczeństwa.

Ogólnodostępność projektu:

Park jest miejscem ogólnodostępnym dla każdego i o każdej porze.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna

Dopuszczony do głosowania: TAK