Szczegóły Projektu

Numer projektu: 8/22

Nazwa projektu:

Renowacja fontanny dzielnica generalska

Dokładny adres:

Skwer u zbiegu ulic Waryńskiego i Pułaskiego

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

4/2

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

Fontanna znajduje się na skwerze u zbiegu ulic Pułaskiego i Waryńskiego

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON IX (od 10 000 do 180 000 zł - Stare Miasto)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura

Zestawienie kosztów:

1.remont instalacji wodno-kanalizacyjnej30 000.00 zł
2.remont instalacji elektrycznej30 000.00 zł
3.remont fontanny90 000.00 zł
4.remont nawierzchni wokół fontanny po wymianie instalacji30 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 180 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Renowacja fontanny.

Szczegółowy opis projektu:

Zadanie polega na remoncie fontanny, która została wyłączona blisko 10 lat temu. Obecnie jej stan techniczny uniemożliwia jej ponowne uruchomienie. W 2021 r. Rada Dzielnicy przeznaczyła środki (30 tys. zł) na wykonanie projektu renowacji fontanny, co pozwoli na wykonanie zadania w ciągu roku.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Fontanna na stałe wpisała się w krajobraz tzw. dzielnicy generalskiej. Znajduje się na placu o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym - jedynym takim w okolicy. Jej uruchomienie byłoby kolejnym krokiem do odzyskania dawnego blasku całego skweru - dwa lata wcześniej powstał nowy plac zabaw. Czynna fontanna służyłaby mieszkańcom dzielnicy (w dużej części starszym osobom) - którzy mogliby się przy niej spotykać i relaksować, pełniłaby funkcję wspólnototwórczą.

Ogólnodostępność projektu:

Projekt będzie ogólnodostępny, korzystanie z niego ma charakter nieodpłatny.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna

Dopuszczony do głosowania: TAK