Szczegóły Projektu

Numer projektu: 7/22

Nazwa projektu:

Rolkostrada - ścieżki rowerowe i trasy rolkarskie

Dokładny adres:

Park Miejski na Osiedlu im. Armii Krajowej

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 1284/10, id działki: 166101_1.0055.AR_21.1284/10

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

Alejki spacerowe w parku miejskim na osiedlu im. Armii Krajowej.

Kategoria projektu:

OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 000 do 1 200 000 zł)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Zestawienie kosztów:

1.Remont nawierzchni alejek parkowych wraz z korektą podbudowy1 000 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 1 000 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Inwestycja ma na celu utworzenie tras przyjaznych do jazdy na wrotkach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach i rowerkach. Remont alejek parkowych powinien objąć wymianę dotychczasowej nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie korekty podbudowy.

Szczegółowy opis projektu:

Remont alejek spacerowych w parku osiedlowym na Osiedlu im. Armii krajowej ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób użytkujących tę infrastrukturę, a także przystosowanie tego miejsca do wymogów rekreacyjnych dla których ważna jest jednolita i równa nawierzchnia. Inwestycja w żadnym stopniu nie powinna zakłócić obecnego charakteru tego miejsca i nie powinna naruszać terenów zielonych. Układ oraz ilość alejek powinny pozostać niezmienione. Zakres prac remontowych powinien obejmować wymianę nawierzchni oraz ewentualne wykonanie korekty podbudowy pod kątem zniwelowania przyczyn powstawania uszkodzeń i nierówności, mające również na celu zabezpieczenie nawierzchni przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Dotychczasowa nawierzchnia alejek parkowych jest użytkowana od blisko 30 lat i nigdy nie była remontowana. Bieżący asfalt jest zużyty, powierzchnia jest nierówna, chropowata, gruboziarnista oraz w wielu miejscach popękana. Jest to przyczyną coraz częściej występujących urazów wśród osób aktywnie z niej korzystających. Nowa nawierzchnia powinna być położona z trwałego, odpornego na czynniki atmosferyczne asfaltu drobnoziarnistego, być równa i jednolita na całej swej długości oraz nie powinna zawierać wystających i nierównych elementów infrastruktury oraz progów łączeniowych. Na mapach stanowiących załączniki do niniejszego wniosku, zaznaczono alejki objęte zadaniem. Wymiana nawierzchni asfaltowej powinna obejmować bezwzględnie wszystkie dotychczasowe alejki asfaltowe mieszczące się na obszarze parku, zaznaczone na mapie kolorami: żółtym, brązowym i pomarańczowym. Łączna długość wskazanych alejek to dystans około 2,5 km, co daje w przybliżeniu powierzchnię około 10 000 m2. Dodatkowo uwzględniając odcinek zaznaczony na mapie kolorem niebieskim, da to dystans około 3 km tj około 12 000 m2. Powierzchni. Opcjonalnie można uwzględnić również odcinki przy szkołach PSP 5 oraz PSP 29, zaznaczone na mapie kolorem czerwonym. Pozwolą one na rozszerzenie i rozwój infrastruktury sportowej pobliskich szkół, co umożliwi nauczycielom prowadzenie bezpiecznych zajęć kultury fizycznej na świeżym powietrzu, wykorzystując do tego wyremontowaną infrastrukturę pobliskiego parku. Zaś dociągnięcie odcinka w kierunku ul. Wodociągowej, umożliwi podłączenie z Opolskim Parkiem Sportu i obiektami sportowymi tj. Okrąglak i Cieplak. Po wykonaniu kompletnego remontu, wyznaczonych odcinków, łącznie da to dystans około 3,5 km tj. około 14 000 m2. powierzchni. Podczas realizacji zadania, priorytetem są odcinki tworzące pętle wewnątrz parku (zaznaczone na mapie kolorem żółtym), a następnie odcinki przylegające stanowiące tzw. odnogi (zaznaczone kolorem pomarańczowym). Pozostałe odcinki posiadają aktualnie nawierzchnię z betonowych płyt chodnikowych (odcinki koloru niebieskiego) oraz kraty betonowe (odcinek koloru czerwonego), które powinny zostać zastąpione nawierzchnią asfaltową. Biorąc pod uwagę inwestycję instalacji oświetlenia oraz monitoringu parku, która miała miejsce pod koniec 2015 roku, poprzez wymianę nawierzchni mieszkańcy mogliby zyskać w pełni zadbaną i bezpieczną infrastrukturę o charakterze rekreacyjno-sportowym dostępną dla każdego o każdej porze. Może to stanowić istotny czynnik zadbania o swoją kondycję fizyczną dla osób bardzo zajętych pracą zawodową w ciągu dnia. Lepsza infrastruktura rekreacyjna sprzyja również idei propagowania kultury fizycznej i ruchu na świeżym powietrzu wśród mieszkańców miasta. Park miejski z racji swej lokalizacji jest miejscem licznie uczęszczanym zarówno przez mieszkańców miasta oraz przyjezdnych gości. Na terenie parku organizowane są imprezy oraz festyny, co dodatkowo czyni te miejsce niejako wizytówką Opola. Park z racji swej obecnej infrastruktury nie wymaga nakładów na budowanie nowych ścieżek, a jedynie wykonanie remontu istniejących. Dodatkowym atutem tego miejsca jest jego lokalizacja. Park zlokalizowany jest w centrum największego osiedla w mieście, w jego najbliższym sąsiedztwie zlokalizowane są dwie największe szkoły, stadion lekkoatletyczny oraz pętla autobusowa do której prowadzi wiele linii komunikacji miejskiej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z infrastruktury na terenie parku. W mieście brakuje miejsc przyjaznych do jazdy na wrotkach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach oraz innym sprzęcie z małymi kołami.

Ogólnodostępność projektu:

Park miejski jest miejscem ogólnodostępnym dla każdego o każdej porze dnia i nocy.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna

Uwagi:

Uzupełniając opinię WGN informuję, że część projektu zlokalizowana na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - należy wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy. Należy także uzgodnić możliwość połączenia planowanej rolkostrady z istniejącymi szlakami komunikacyjnymi z Miejskim Zarządem Dróg.

Dopuszczony do głosowania: TAK