Szczegóły Projektu

Numer projektu: 6/22

Nazwa projektu:

Łąka kwietna - zakole odry

Dokładny adres:

45-001 Opole

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 66/2, id działki: 166101_1.0128.AR_40.66/2

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: TAK

Szczegóły lokalizacji:

numer działki: 69/2, id działki: 166101_1.0128.AR_40.69/2 numer działki: 68/2, id działki: 166101_1.0128.AR_40.68/2 numer działki: 67/2, id działki: 166101_1.0128.AR_40.67/2 numer działki: 66/2, id działki: 166101_1.0128.AR_40.66/2 numer działki: 65/2, id działki: 166101_1.0128.AR_40.65/2 numer działki: 64/2, id działki: 166101_1.0128.AR_40.64/2 numer działki: 63/2, id działki: 166101_1.0128.AR_40.63/2

Kategoria projektu:

OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 000 do 1 200 000 zł)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

tereny zielone i nasadzenia

Zestawienie kosztów:

1.22 tys. m2 wysiania łąki kwietnej przy cenie 30zł za m2660 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 660 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Łąka kwietna na płaskim terenie w zakolu Odry, obok ścisłego centrum miasta.

Szczegółowy opis projektu:

Łąka kwietna o powierzchni ok. 22 tys. metrów kwadratowych w zakolu Odry zlokalizowana na 7 działkach. Trawa na wałach jak i u ich podstawy wymaga cyklicznego koszenia, co jest równoznaczne z generowaniem kosztów. Wysianie łąki kwietnej generuje jednorazowy koszt przy wysianiu, oszczędzając wydatek związany z opłaceniem skoszenia tak dużej powierzchni. Podczas zakładania łąki kwietnej istnieje możliwość wysiania mieszanki dwukolorowej, żółto-niebieskiej, podkreślającej barwy miasta oraz wpisujące się w sposób reklamowania regionu, w tym miasta hasłem: "Opolskie kwitnące". Przy zakładaniu łąki można wytyczyć miejsca z pozostawioną trawą w celu umożliwienia piknikowania mieszkańcom w otoczeniu kwiatów. Poza wysianiem łąki nie przewidziano żadnych dodatkowych kosztów ze względu na wykorzystanie powstałej przy wybudowaniu "plaży nad Odrą" infrastruktury w postaci chodnika, koszy na śmieci oraz schodków na wale.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Łąka kwietna w centrum miasta pochłaniałaby zanieczyszczenia generowane przez zatłoczone centrum oraz korki podczas godzin szczytu. Byłaby uzupełnieniem zielonej oferty miasta w postaci Wyspy Bolko, Parku Nadodrzańskiego czy ZOO. Stała by się dodatkową wizytówką miasta, pokazującą miasto od zielonej i ekologicznej strony. Powstałoby dodatkowe miejsce spotkań mieszkańców okolicy, jak i całego miasta.

Ogólnodostępność projektu:

Łąka byłaby dostępna cały czas dla mieszkańców całego miasta, chcących spędzić czas na świeżym powietrzu, nieodpłatnie.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna

Uwagi:

Zadanie możliwe do realizacji.

Dopuszczony do głosowania: TAK