Szczegóły Projektu

Numer projektu: 4/22

Nazwa projektu:

Nowy park w Opolu - zielone nadodrze - I etap

Dokładny adres:

ul. Wrocławska/plac Jana Kazimierza

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 3/12, id działki: 166101_1.0103.AR_25.3/12

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

Kategoria projektu:

OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 000 do 1 200 000 zł)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

tereny zielone i nasadzenia

Zestawienie kosztów:

1.przejęcie terenu i uporządkowanie1 200 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 1 200 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Utworzenie nowego, ogólnodostępnego parku na terenie dawnej Zieleni Miejskiej, pomiędzy Kanałem Ulgi a terenem zabytkowego cmentarza przy ul. Wrocławskiej.

Szczegółowy opis projektu:

Odzyskanie terenu przez miasto, który jest obecnie zaniedbany, praktycznie dziko porośnięty, ale penetrowany przez złomiarzy i jest tam niebezpiecznie. Następnie zmiana MPZP celem utworzenia parku. A więc rewitalizacja tego terenu i oddanie go mieszkańcom. Idealnie nadaje się on na utworzenie parku, ponieważ znajduje się na nim mnóstwo drzew i zieleni nie urządzonej, jest zarośnięty, a więc przestrzeń ta wymaga jedynie uporządkowania i dostosowania do poruszania się mieszkańców (ścieżki). Teren jest bardzo dobrze skomunikowany, bo dojście do niego z każdej strony jest możliwe już teraz, jest dogodny dojazd rowerem istniejącymi ścieżkami rowerowymi, znajduje się przy nim parking od strony pl. Jana Kazimierza oraz znajdują się przystanki autobusowe. Realizacja tego projektu to proces kilkuetapowy, a więc wieloletni, ale bardzo perspektywiczny z wieloma możliwościami dalszej rozbudowy (np. plac zabaw dla dzieci, oświetlenie, ścieżki edukacyjne itp.). I etap to wykup nieruchomości i rozpoczęcie prac porządkowych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Większa ilość parków na terenie miasta, zwłaszcza w centrum Opolu, jest bardzo potrzebna. Brakuje bowiem przestrzeni z dużą ilością zieleni - taką jest de facto jedynie park na Wyspie Bolko. W porównaniu do innych miast procent przestrzeni parkowych w Opolu jest jednym z najniższych w Polsce. Wykorzystanie tego miejsca to przekształcenie terenu nieprzystępnego i niebezpiecznego w miejsce odpoczynku i relaksu dla wszystkich Opolan. Będzie to teren z wyjątkową bioróżnorodnością z uwagi na jego obecny kształt (dużą ilość różnorodnej zieleni: drzewa, krzewy, pnącza, trawy). Uzasadnione jest więc pozyskanie terenu przez miasto z uwagi na ważny interes społeczny podobnie jak to miało miejsce w przypadku Parku 800-lecia. Z tym, że Park 800-lecia był budowany od podstaw i ostateczny kształt nabierze za kilkadziesiąt lat, tak w przypadku tego projektu, gotowy park może być w ciągu dwóch-trzech lat, ponieważ najważniejszy element (czyli dorosłe drzewa i zieleń) już tam są.

Ogólnodostępność projektu:

Park powinien być ogólnodostępny przez cały rok, siedem dni w tygodniu przez całą dobę.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Negatywna

Uwagi:

Teren prywatny, negatywna opinia WGN, brak zgodności z mpzp.

Dopuszczony do głosowania: NIE