Szczegóły Projektu

Numer projektu: 2/22

Nazwa projektu:

Utwardzenie drogi dojazdowej do Rodzinnego ogrodu działkowego "budowlani" w opolu

Dokładny adres:

Opole ul.Budowlanych b/n

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 13/2, id działki: 166101_1.0103.AR_23.13/2

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON II (od 10 000 do 360 000 zł - Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Zestawienie kosztów:

1.Utwardzenie drogi300 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 300 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Projekt obejmuje utwardzenie drogi dojazdowej do ROD"Budowlani"w Opolu o długości ok.300m

Szczegółowy opis projektu:

Projekt obejmuje utwardzenie drogi dojazdowej do ROD"Budowlani"w Opolu o długości ok.300m. Aktualnie jest to droga gruntowa.Należy wybrać rodzimy grunt na odpowiednią głębokość i następnie wypełnić kruszywem drogowym i utwardzić maszynowo.Po tej drodze poruszają się ciężkie pojazdy . W szczególności wozy bojowe Wojewódzkiej KomendyStraży Pożarnej , pojazdy wywozu odpadów REMONDIS , beczkowozy asenizacyjne Cementowni ODRA oraz pojazdy działkowców.Należy uwzględnić ruch tych pojazdów przy doborze miąższości podłoża drogi.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Z drogi korzystają: pojazdy Wojewódzkiej Straży Pożarnej dojeżdżające na Plac Treningowy , pojazdy dojeżdżające do Oddziału Ratownictwa Wodnego OSP , pojazdy REMONDIS-u ,pojazdy Cementowni ODRA,pojazdy działkowców i inne .Dotychczasowa droga gruntowa jest nieustannie niszczona przez te pojazdy.Gdy jest sucho ,unosi się pył ,po opadach na drodze są błotniste koleiny.Część działkowców dostaje się na teren ROD-u pieszo lub rowerem.Aktualny stan drogi utrudnia poruszanie się po niej zarówno dla pojazdów jak i pieszych.

Ogólnodostępność projektu:

Droga jest ogólnie dostępna 24h/d

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna

Dopuszczony do głosowania: TAK