Szczegóły Projektu

Numer projektu: 1/22

Nazwa projektu:

Zielona droga Zaodrza wśród Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Dokładny adres:

Ulica pomiedzy ul. Kurpiowską a Osiedlem Trzy Diamenty

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 35/2, id działki: 166101_1.0061.AR_26.35/2

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

Droga znajdująca się na działce nr 35/2 i na działce nr 34/4

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON XI (od 10 000 do 220 000 zł - Zaodrze)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Zestawienie kosztów:

1.Wykonanie utwardzenia drogi gruntowej220 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 220 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Wykonanie utwardzenia drogi gruntowej pomiędzy ROD SZANIEC a ROD KASZTELANKA

Szczegółowy opis projektu:

Utwardzenie drogi gruntowej, znajdującej się pomiędzy ul. Kurpiowską a osiedlem "Trzy diamenty" (pomiędzy ROD SZANIEC a ROD KASZTELANKA)

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Droga pomiędzy ROD SZANIEC a ROD KASZTELANKA w czasie opadów deszczu uniemożliwia bezpieczne przemieszczanie się a jest wręcz niebezpieczna. Powstające kałuże zasłaniające nierówności terenu zagrażają zdrowiu i życiu. Po utwardzeniu drogi będzie możliwość skrócenia czasu przemieszczania się z ul. Kurpiowskiej w kierunku ul. Koszyka. Powstanie spokojna ulica, po której będzie można spacerować (nawet osoby na wózkach inwalidzkich - co w dzisiejszym stanie drogi jest niemożliwe). Remont drogi spowoduje możliwość bezpiecznego przemieszczania się dzieci jak i dorosłych na rolkach czy rowerach.

Ogólnodostępność projektu:

Droga dostępna jest dla wszystkich mieszkańców Zaodrza, w każdym terminie i korzystanie ma charakter nieodpłatny.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna

Dopuszczony do głosowania: TAK