Szczegóły Projektu

Numer projektu: 20/21

Nazwa projektu:

Droga dojazdowa do rodzinnego ogrodu działkowego "budowlani" w Opolu -remont nawierzchni

Dokładny adres:

Opole, Ul.Budowlanych (bez numeru)

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 40/2, id działki: 166101_1.0103.AR_24.40/2 , 9/4, id działki: 166101_1.0103.AR_23.9/4 , 15/1, id działki: 166101_1.0103.AR_23.15/1

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

Droga gruntowa której początek znajduje się przy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu , a kończy przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Budowlani" w Opolu.W części przebiega w pobliżu brzegu rzeki Odra.

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON II (od 10 000 do 350 000 zł - Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Zakładany koszt projektu: 300 000

Skrócony opis projektu:

Wykonanie drogi dojazdowej do ROD"BUDOWLANI" w Opolu ul.Budowlanych b/n -remont nawierzchni

Szczegółowy opis projektu:

Wykonanie asfaltowej drogi dojazdowej do ROD"Budowlani" w Opolu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

W chwili obecnej jest to nieutwardzona droga gruntowa.Jej skrajnię porastają gęste krzewy oraz kilka drzew utrudniające poruszanie się po niej pojazdów.Przez lata działkowcy starają się utrzymywać ją w stanie umożliwiającym poruszanie po niej . Niestety, rozbudowa terenu ćwiczeń Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz utworzenie Oddziału Ratownictwa Wodnego, spowodowało zwiększony ruch samochodów osobowych i ciężkich wozów bojowych. Z drogi tej korzystają pojazdy działkowców jak i pojazdy wywozu odpadów (Remondis) z terenu ROD"Budowlani". Droga ta jest jest także używana przez pojazdy firm wynajętych przez Cementownię "Odra" do obsługi i remontów przepompowni wody oraz osadników ściekowych,do których dojazd jest możliwy przez teren ROD.Tak intensywny ruch po nieprzystosowanej do tego drodze uniemożliwia jej doraźną naprawę. W okresie suchym przejazd każdego pojazdu wzbija tumany kurzu.Część działkowców (w większości osoby starsze mieszkające w okolicy) poruszają się po niej pieszo.Gdy jest sucho - w pyle, a po deszczach - lawirując między dużymi kałużami i w błocie. Wzdłuż całej drogi prowadzi podziemny kabel elektryczny zasilający ROD. Umożliwia to wykonanie oświetlenia drogi. Gęste krzewy i wysokie chwasty na obrzeżach drogi nie zachęcają do poruszania się po zmroku.Uporządkowanie terenu stwarzałoby większe poczucie bezpieczeństwa dla pieszych.

Ogólnodostępność projektu:

Wykonana droga byłaby całorocznie ogólnie dostępna i miałaby charakter nieodpłatny.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna

Uwagi:

Ocena pozytywna po wyrazeniu zgody na zmianę nazwy : Droga dojazdowa do rodzinnego ogrodu działkowego ,,Budowlani w Opolu -remont nawierzchni ” wraz z opisem projektu na wykonanie remontu drogi dojazdowej bez oświetlenia i jej przebudowy -zgoda przesłana emailem dnia 28.08.2020r przez wnioskodawcę .Ustalono z wnioskodawcą remont nawierzchni drogi bez oświetlenia i jego przebudowy wtedy koszt realizacji miesci się w miarę przeznaczonych środków w kwocie 300 000,00zł i możliwy do zrealizowania w jednym roku budżetowym