Szczegóły Projektu

Numer projektu: 14/21

Nazwa projektu:

Remont drogi

Dokładny adres:

OPOLE, UL. AZALII

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 1248/89, id działki: 166101_1.0150.AR_4.1248/89

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON XIII (od 10 000 do 530 000 zł - Chmielowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Zakładany koszt projektu: 260 000

Skrócony opis projektu:

Proszę o ujęcie w Budżecie Miasta Opole na rok 2021 utwardzenie asfaltem nawierzchni drogi na ulicy Azalii.

Szczegółowy opis projektu:

Remont drogi o nawierzchni 160m, wykonanie nakładki asfaltowej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Droga znajduje się w stanie fatalnym, po zimie powstało tyle dziur i ubytków, że uniemożliwia to bezpieczne użytkowanie drogi, jest ogromny problem z melioracją i woda przepływa przez ulicę, niszcząc nawierzchnię. Droga jest w stanie tragicznym i nie pomoże doraźne łatanie. Ulica Azalii jest jedynym dojazdem do naszych domostw. Montaż oświetlenia bez wątpienia wpłynie na poprawę naszego bezpieczeństwa, jak i komfort powrotu po zmierzchu do naszych domostw, w szczególności dzieci wracających ze szkoły.

Ogólnodostępność projektu:

Projekt będzie dostępny dla mieszkańców o każdej porze, w każdym miesiącu, dniu oraz godzinie. Ma on charakter nieodpłatny.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna

Uwagi:

Ocena pozytywna po wyrazeniu zgody na zmianę opisu projektu na wykonanie remontu ul. Azalii bez oświetlenia -zgoda przesłana emailem dnia 28.08.2020r przez Pania Agnieszkę Sendal Ustalono z wnioskodawcą na remont drogi bez oświetlenia wtedy koszt realizacji miesci się w zalożonej kwocie 260 000,00zł i możliwy do zrealizowania w jednym roku budżetowym