Szczegóły Projektu

Numer projektu: 11/21

Nazwa projektu:

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na świeżym powietrzu

Dokładny adres:

45-558 OPOLE, UL. ZOFII NAŁKOWSKIEJ 16

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 55/3, id działki: 166101_1.0098.AR_72.55/3

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA, UL. ZOFII NAŁKOWSKIEJ 16, DZIAŁKA WŁASNOŚĆ MIASTA OPOLA, NR 55/3 K.M. 72, OBRĘB 0098 NWK

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON VII (od 10 000 do 550 000 zł - Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura

Zakładany koszt projektu: 150 000

Skrócony opis projektu:

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 w Opolu tworzy placówkę w skład której wchodzi szkoła podstawowa oraz 4 oddziałowe przedszkole. W sumie uczęszcza do niej 380 dzieci. Chcąc uatrakcyjnić ofertę edukacyjną placówki powstał pomysł budowy ogólnodostępnego, dużego placu zabaw, gdyż Zespół posiada na to odpowiednie zaplecze terenowe. Plac zabaw będzie służył uczniom jak również lokalnej społeczności, gdyż w okolicy nie ma podobnego obiektu, a dzielnica stale się rozrasta. Powstają nowe osiedla.

Szczegółowy opis projektu:

Przedmiotem inwestycji jest budowa ogólnodostępnego placu zabaw na świeżym powietrzu na bezpiecznej nawierzchni. Plac zabaw będzie zlokalizowany na terenie istniejącego kompleksu ZSP nr 2 w Opolu przy ul. Zofii Nałkowskiej 16. Inwestycja będzie się składać z następujących zadań: - wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod nowe urządzenia zabawowe lub wysypanie piasku w zależności od korzystniejszej oferty -montaż nowych urządzeń zabawowych na obszarze ok 190m2. (plac zabaw o wymiarach 14x13m) Planowany koszt inwestycji uwzględniający wszystkie prace budowlane, montażowe oraz transport to ok 150 000zł brutto. Placówka dysponuje sporym terenem, dlatego nowoczesny plac zabaw może być umiejscowiony na dużym obszarze. W tej chwili znajduje się tam teren trawiasty, niewykorzystany ze względu na brak środków. Plac będzie się składał z wież połączonych mostami, ruchomymi trapami, drabinkami, tunelami. W zestawie zamontowanych będzie wiele elementów edukacyjnych w formie gier, tablic do rysowania, liczydeł. Pod urządzenia placu konieczne jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej lub wysypanie piasku, tak aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom. Plac zabaw będzie służył uczniom, przedszkolakom jak również lokalnej społeczności. Dzielnica Nowa Wieś Królewska od kilku lat intensywnie się rozbudowuje. Powstało kilka osiedli nowych domów, domów w zabudowie szeregowej, jednak w okolicy nie ma podobnego obiektu, gdzie czas mogłyby spędzać dzieci i ich rodzice.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Stworzenie miejsca do zabawy i edukacji dla uczniów, przedszkolaków oraz lokalnej społeczności.

Ogólnodostępność projektu:

Projekt będzie ogólnodostępny, przez 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, oraz bezpłatny.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: TAK

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna

Uwagi:

Z uwagi na brak w rejonie VII terenu rekreacyjnego dla dzieci zasadnym jest stworzenie na terenie ZSP nr 2 ogólnodostępnego dużego placu zabaw.