Szczegóły Projektu

Numer projektu: 9/21

Nazwa projektu:

Siłownia na świeżym powietrzu przy plo VIII w opolu

Dokładny adres:

45-368 Opole ul. Ozimska 48a

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 61/5, id działki: 166101_1.0103.AR_47.61/5

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

Plac znajdujący się pomiędzy boiskiem wielofunkcyjnym a ogrodzeniem szkoły od strony ul Katowickiej.

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON VIII (od 10 000 do 300 000 zł - Śródmieście)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

sport, w tym architektura sportowa

Zakładany koszt projektu: 75 000

Skrócony opis projektu:

Siłownia na świeżym powietrzu (6 urządzeń wielofunkcyjnych) oraz 2 stoły do tenisa stołowego (zewnętrzne).

Szczegółowy opis projektu:

Siłownia na świeżym powietrzu : - twister z wahadłem, - twister ze steperem, - biegacz, - orbitrek eliptyczny, - ławka + prostownik pleców na słupie - drabinka z podciąganiem nóg na słupie, - stół do tenisa stołowego (2 sztuki)

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Głównym założeniem zadania jest stworzenie w Śródmieściu miejsca, gdzie dzieci, młodzież oraz dorośli mogliby rozwijać swoje zainteresowania sportowe i spędzać aktywnie czas. Obecnie na terenie szkoły znajduje się boisko wielofunkcyjne, z którego w godzinach popołudniowych oraz w weekendy licznie korzystają mieszkańcy miasta. Chcielibyśmy stworzyć przy boisku dodatkowe miejsce do aktywnego spędzania czasu, po to, aby jednocześnie korzystać z urządzeń sportowych na dworze. Nasze boisko jest bardzo oblegane szczególnie w godzinach popołudniowych, co pozwala stwierdzić duże zapotrzebowanie na rozwijanie tej formy aktywności i da możliwość mieszkańcom spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Ogólnodostępność projektu:

Projekt jest dedykowany dla całych rodzin oraz młodzieży szkolnej. Będzie dostępny w godzinach popołudniowych , w weekendy oraz dni wolne od pracy. Obiekt ma charakter nieodpłatny.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: TAK

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna

Uwagi:

Realizacja zadania ma na celu stworzenie na terenie szkoły miejsca , na którym okoliczni mieszkańcy będą mogli aktywnie spędzać swój wolny czas.