Szczegóły Projektu

Numer projektu: 6/21

Nazwa projektu:

Budowa chodnika przy ul. Prószkowskiej od nr 79 do nr 145

Dokładny adres:

Opole, ul. Prószkowska

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 21/2, id działki: 166101_1.0128.AR_39.21/2

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON XIII (od 10 000 do 530 000 zł - Chmielowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Zakładany koszt projektu: 270 000

Skrócony opis projektu:

Budowa chodnika przy ul. Prószkowskiej od nr 79 do nr 145.

Szczegółowy opis projektu:

Budowa chodnika przy ul. Prószkowskiej od nr 79 do nr 145 tj. na długości 700 m o szerokości 1,5 m. Łącznie inwestycja obejmie 1050 metrów kwadratowych. Zgodnie z cennikiem miejskim wyniesie to w przybliżeniu kwotę 270 000 PLN.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Poprawa komfortu życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców ul. Prószkowskiej oraz innych pieszy korzystających z ulicy w tej okolicy, w tym seniorów, osób z niepełnosprawnością oraz rodzin z dziećmi.

Ogólnodostępność projektu:

Projekt dostępny dla wszystkich mieszkańców miasta.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Negatywna

Uwagi:

Ze względu na skomplikowany charakter budowy chodnika nie jest on możliwy do wykonania bez przebudowy drogi (brak kanalizacji deszczowej ). Do wykonania musiała by być przygotowana dokumentacja projektowa wraz z kanalizacją i częściową przebudową drogi wraz z jej realizacją -szacunkowy koszt realizacji zadania wyniesie ok. 3,7 mln zł -przekracza kilkukrotnie wartość projektu ,,Dzielnicowe” -rejon XIII. Ponadto powyższe zadanie -wykonanie projektu i jego realizacja nie jest możliwa do wykonania w jednym roku budżetowym. Nie ma możliwości etapowania zadania.:,,Ponadto wnioskodawca nie wyraził w emailu z dnia 27.08.2020r. zgody na remont nawierzchni jezdni przy ul. Mehla” za wskazaną kwotę .Remont odbywał się do wysokości przeznaczonych środków -jako kolejny etap remontu tej ulicy.