Szczegóły Projektu

Numer projektu: 3/21

Nazwa projektu:

Zakątek kulturalno- wypoczynkowy przy SP 26

Dokładny adres:

OPOLE 45-517 UL. GROSZOWICKA 12

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 1110/60, id działki: 166101_1.0059.AR_3.1110/60

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON VI (od 10 000 do 600 000 zł - Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura

Zakładany koszt projektu: 60 000

Skrócony opis projektu:

Zakątek kulturalno wypoczynkowy to projekt mający w swoim zamyśle wybudowanie drewnianej altany wraz z infrastrukturą komunikacyjną na terenie szkoły nr. 26 służącej do prowadzenia zajęć edukacyjnych na świeżym powietrzu , postawienie zadaszenia i remont istniejącej sceny przy placu szkolnym na , którym odbywają się festyny dzielnicowe oraz zagospodarowanie miejsca na podwórzu w postaci kilku urządzeń do ćwiczeń. Wszystkie to obiekty są ogólnodostępne pomimo ich lokalizacji na terenie szkoły.

Szczegółowy opis projektu:

Dzielnica Grudzice to prężnie rozwijająca się dzielnica , która stawia na integrację jej mieszkańców oraz mieszkańców dzielnic ościennych. Z roku na rok przybywa nam mieszkańców , którzy liczą poza atrakcyjnością lokalizacji na możliwości aktywnego spędzenia czasu w miejscu ich zamieszkania. Ze względów formalnych wszystkie imprezy dzielnicowe ( Festyn Świąteczny , Spartakiada Dzielnicowa , koncerty i zabawy szkolne oraz spotkania Klubu Seniora ) odbywają się obecnie na terenie szkoły nr. 26 w miejsce boiska LZS. Dlatego ważne jest dla nas jak najpraktyczniejsze zagospodarowanie obejścia szkolnego , tak aby służyło one nie tylko uczniom ale wszystkim innym mieszkańcom. Umiejscowienie tego projektu sprawia , że jest jedynym miejscem o tej formie w północnej części dzielnicy Grudzice. Jesteśmy pewni , że rozbudowa i poprawa istniejącej przy szkole infrastruktury o wymienione elementy uatrakcyjni to miejsce i pozwoli w spokojnej oraz bezpiecznej lokalizacji spędzić wolny czas .

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Mając na uwadze ,że w tej części dzielnicy nie znajdują się żadne inne miejsca wypoczynku jesteśmy przekonani , że rozwój istniejącej już infrastruktury przy szkole pozwoli stworzyć doskonałą strefę kultury i wypoczynku dla mieszkańców dzielnicy oraz innych mieszkańców miasta Opola.

Ogólnodostępność projektu:

Statutowe obowiązki nakładają na szkołę obowiązek udostępniania swoich terenów nie tylko uczniom ale wszystkim innym mieszkańcom , którzy mają tylko ochotę skorzystać z dostępnych tam atrakcji.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: TAK

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna

Uwagi:

Zasadnym jest stworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie szkoły.