Szczegóły Projektu

Numer projektu: 1/21

Nazwa projektu:

Aleja opolan

Dokładny adres:

Park 800-lecia

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 133/1, id działki: 166101_1.0128.AR_40.133/1

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

Kategoria projektu:

OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 000 do 1 000 000 zł)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

edukacja i kultura

Zakładany koszt projektu: 50 000

Skrócony opis projektu:

Projekt „Aleja opolan” to stała, całoroczna wystawa upamiętniająca 20 wybitnych opolan, którzy w sposób wyjątkowy zapisali się na kartach historii naszego miasta.

Szczegółowy opis projektu:

„Aleja opolan” ma połączyć dwa miasta, dwa światy – nieistniejące przedwojenne Oppeln i współczesne Opole. Wystawa „Aleja opolan” miałaby składać się z przedstawienia 10 sylwetek przedwojennych mieszkańców miasta oraz 10 sylwetek powojennych mieszkańców Opola. Wśród wyróżnionych, których historię chcielibyśmy przypomnieć znalazłyby się takie osoby, jak Max Glauer, Elisabeth Grabowski, Harry Wolf, Bronisław Koraszewski, Szymon Koszyk, Papa Musioł czy Władysław Początek. Projekt „Aleja opolan” ma na celu promocję i popularyzację historii Opola wśród mieszkańców i turystów oraz budowę patriotyzmu lokalnego. „Aleja opolan” to symboliczny most łączący dwa, mogłoby się wydawać, odległe światy. To miejsce upamiętnienia wszystkich, którzy sprawili, że Opole jest dziś miastem wyjątkowym, pełnym dobrej energii o inspirującej historii. Wystawa przyjęłaby formę metalowych, stylizowanych tabliczek w kolorze czarnym, ustawionych na terenie parku 800-lecia Opola. W przyszłości projekt ten może być rozbudowywany.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

„Aleja opolan” to projekt z zakresu promocji patriotyzmu lokalnego oraz historii Opola, budujący poczucie wspólnoty. W łatwy sposób pozwoli zapoznać się z życiorysami osób, które przed laty miały okazję mieszkać i tworzyć w Opolu. Instalacja „Aleja opolan” może zostać dodatkowym elementem oferty turystycznej miasta, uzupełniając okolice Wyspy Bolko. Umiejscowienie w parku 800-lecia Opola będzie miało wymiar symboliczny, ale także edukacyjny. W przyszłości projekt ten może być rozbudowywany.

Ogólnodostępność projektu:

wystawa stała, ogólnodostępna w formie wolnostojących tabliczek wzdłuż alejki spacerowej

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Negatywna

Uwagi:

Projekt o zbliżonym charakterze jest zaplanowany do realizacji przez Urząd Miasta Opola pod nazwą "Skwer Opolan". W ramach tego projektu zostały już przygotowane miejsca na tablice upamiętniające wybitnych Opolan.