Jak złożyć wniosek do BO?

plik foto id: 1400010553

Aby złożyć zadanie do BO należy wypełnić wniosek w wersji elektronicznej (formularz on-line) za pośrednictwem platformy internetowej, w którym konieczne jest wpisanie następujących danych:

Nazwa zadania

Nazwa nie może składać się z więcej niż 50 znaków. Jest to pierwsza wizytówka zadania.

Lokalizacja zadania

Miejsce realizacji zadania można określić zarówno poprzez podanie numerów działek i obrębów, jak i podając sam adres. Jeśli na podstawie wskazanych przez Wnioskodawcę informacji jednostka oceniająca nie będzie mogła jednoznacznie zlokalizować proponowanego we wniosku miejsca, Wnioskodawca zostanie poinformowany o konieczności doprecyzowania.

Kategoria zadania

Każde zadanie może zostać zgłoszone  w jednej z dwóch kategorii: zadań ogólnomiejskich i zadań dzielnicowych. 

Zadania dzielnicowe to zadania służące mieszkańcom Opola, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dzielnic w danym Rejonie BO, realizowane w ramach środków wydzielonych do dyspozycji tych Rejonów BO:

 • Rejon I: Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle;
 • Rejon II: Krzanowice, Wróblin, Zakrzów;
 • Rejon III: Chabry;
 • Rejon IV: Armii Krajowej;
 • Rejon V: Gosławice, Malinka;
 • Rejon VI: Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina;
 • Rejon VII: Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska;
 • Rejon VIII: Śródmieście;
 • Rejon IX: Stare Miasto;
 • Rejon X: Nadodrze;
 • Rejon XI: Zaodrze;
 • Rejon XII: Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski;
 • Rejon XIII: Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów;

Zadania ogólnomiejskie, to zadania które spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • szacunkowy koszt jego realizacji, po merytorycznej ocenie, przekracza w odniesieniu do pojedynczego zadania, łączną kwotę środków przeznaczonych na zadania na dany rejon BO;
 • dotyczą mieszkańców więcej niż jednego rejonu BO;
 • miejsce ich realizacji nie jest przypisane do jednego rejonu BO;

Temat zadania

Należy wybrać tylko jeden temat, uznany za wiodący spośród tych poniżej:

 • drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
 • tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
 • tereny zielone i nasadzenia
 • sport, w tym architektura sportowa
 • oświetlenie i bezpieczeństwo
 • edukacja i kultura
 • ochrona zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • komunikacja miejska
 • działania na rzecz seniorów
 • inne

Charakter zadania

Należy wybrać jedną z opcji: „zadanie inwestycyjne” lub „nieinwestycyjne”.

Szacunkowy koszt zadania

Należy wpisać szacunkową kwotę jego realizacji, ustaloną na podstawie rynkowych cen obowiązujących w Opolu.

Skrócony opis zadania

Należy opisać cele zadania i w zwięzłej formie opisać jego najważniejsze elementy.

Szczegółowy opis zadania

Należy szczegółowo opisać harmonogram zadania oraz poszczególne etapy, które będą gwarantowały osiągnięcie założonych celów zadania.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Należy opisać czy zadanie spełnia kryteria zawarte w Regulaminie BO 2020

Informacja o zasadach ogólnodostępności zadania

Należy podać dla kogo, w jakich godzinach, dniach tygodnia czy miesiąca zadanie jest dostępne i czy korzystanie ma charakter nieodpłatny.

Zgoda gminy

Jeżeli nieruchomość pomimo przyłączenia sołectwa do Opola nie została przekazana na własność Opola, wójt gminy, która nadal jest właścicielem terenu, na którym będzie realizowane zadanie wyraża pisemną zgodę na jego realizację.

Dodatkowe załączniki

Wskazane dla zadań o charakterze inwestycyjnym (Mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice itp.)

Dane Wnioskodawcy

Imię i nazwisko, PESEL, Adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

Poparcie projektu

Pamiętaj o uzyskaniu co najmniej 20 potwierdzeń poparcia dla Twojego projektu.

 • Wygeneruj formularz poparcia złożonego projektu (wersja PDF, wersja DOCX), poproś o jego wypełnienie znajomych i dostarcz dokument do Urzędu - Centrum Dialogu Obywatelskiego - Urzędu Miasta Opola - ul. Damrota 1, 45-064 Opole (infolinia: 77 44 61 568), lub:
 • Zbierz poparcie elektronicznie. Po złożeniu wniosku, w terminie do 3 dni roboczych, na Twój adres e-mail przyjdzie potwierdzenie wraz z linkiem do opisu złożonego projektu. Prześlij link znajomym i poproś o poparcie Twojego projektu. Każda z osób która zechce poprzeć Twój projekt otrzyma bezpłatny kod SMS, który po wprowadzeniu w rubrykę "KOD SMS" umożliwia akceptację wyrażonego poparcia. Powodzenia!

Uwaga!

Uprawnionym do wyrażenia poparcia jest każdy mieszkaniec Opola, przy czym osoby poniżej 18 roku życia za zgodą opiekuna prawnego.