Harmonogram prac

plik foto id: 1400000022

Wyszczególnienie:

30.06.2020 – 22.07.2020 – zgłaszanie projektów
23.07.2020 – 16.09.2020 – ocena projektów
17.09.2020 – 25.09.2020  – odwołania
03.10.2020 – 08.10.2020 –  publikacja listy projektów do glosowania
13.10.2020 – 27.10.2020 – głosowanie
do 06.11.2020 – ogłoszenie wyników