Harmonogram prac

plik foto id: 1400022483

Wyszczególnienie:

08.06.2021 – 22.06.2021 – zgłaszanie projektów
23.06.2021 – 31.08.2021 – ocena projektów
01.09.2021 – 09.09.2021 – odwołania
21.09.2021 – 22.09.2021 –  publikacja listy projektów do głosowania
23.09.2021 – 07.10.2021 – głosowanie
do 26.10.2021 – ogłoszenie wyników