Cennik miejski

wg stanu na lipiec 2019 r.

plik foto id: 1400010504

KULTURA

zakup 50 nowości wydawniczych książki popularno - naukowe 1.752 zł / 35,04 za egz.
literatura piękna 1.627 zł / 32,54 za egz.
literatura dla dzieci 1.189 zł / 23,78 za egz.
multimedia 2.125 zł / 42,50 za egz.
audiobooki 1.489 zł / 29,79 za egz.
zajęcia na pływalni miejskiej (1 godz.) 80 zł
zorganizowanie festynu dla 100 – 300 osób 10.000 – 20.000 zł
zajęcia z tańca towarzyskiego (1 godz.) 85 zł
zajęcia muzyczne (1 godz.) 60 zł
wynajem sceny, nagłośnienia celem zorganizowania koncertu 7.000 – 20.000 zł
koszt pracy instruktora, opiekuna (1 godz.) 50 zł